Skrb za dobrobit živali je osnova za prirejo mesa višje kakovosti | Meso | Izbrana kakovost - Slovenija

Skrb za dobrobit živali je osnova za prirejo mesa višje kakovosti

Z izbiro lokalno pridelanega mesa in mesnih izdelkov omogočamo razvoj kmetijstva in živilske panoge.

Razvoj kmetijstva in živilskopredelovalne panoge je bistven za ohranjanje samooskrbe Slovenije. Številni živinorejci in tudi predelovalci mesa so se vključili v nacionalno shemo kakovosti živil, imenovano »izbrana kakovost«. S tem imamo potrošniki zagotovilo, da na svoje krožnike dobimo kakovostno meso, ki je pridelano in predelano v Sloveniji pod natančno predpisanimi pogoji reje in predelave. Pa veste, kaj pomeni znak »izbrana kakovost – Slovenija« na mesu in mesnih izdelkih?

Kmetijstvo je pomembna gospodarska panoga, ki prispeva k razvoju države in blaginji ljudi. Slovenski kmetje prispevajo k ohranjanju podeželja in naravne krajine ter krepitvi privlačnosti turistične ponudbe. Glavna vloga kmetov pa ostaja skrb za pridelavo kakovostne lokalne hrane, kot je tudi meso.

Kmetje so prvi člen v mesni verigi

Kmetje, vključeni v shemo »izbrana kakovost«, svoje živali vzrejajo skladno s strogimi predpisi. Ti se denimo nanašajo na zagotavljanje primerne krme za živali, dovoljen čas transporta in zagotavljanje zdravstvenega varstva živali. Vključitev v shemo je za rejce in predelovalce mesa prostovoljna. Upoštevanje vseh zahtev, ki jih določa shema, pa pomeni, da so meso, mesni izdelki in mesni pripravki lahko označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Znak v obliki zeleno-rjavega smeška potrošnikom torej zagotavlja, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je meso višje kakovosti ter da je celoten proces pridelave in predelave mesa potekal pod nadzorom neodvisnih certifikacijskih organov.

Kako poteka vzreja živali na slovenskih kmetijah, smo vprašali govedorejca Valentina Škoporca. Družina Škoporc se s kmetijstvom ukvarja že več generacij. Valentin je kmetijo prevzel od očeta, torej se s kmetovanjem ukvarja že od malih nog.

Meso z zelenjavo na krožniku
Shema »izbrana kakovost« zagotavlja, da potrošniki na svoje krožnike dobimo kakovostno meso.

»S tem, ko živim in delam na kmetiji, se zavedam dodane vrednosti domače hrane, na primer mesa. Če primerjamo Slovenijo z drugimi, večjimi državami, lahko rečemo, da imamo butične kmetije, na katerih imamo majhne črede, boljši nadzor nad pogoji reje in posvečamo več skrbi počutju živali. Zaradi majhnosti države imamo tako potrošniki veliko prednost, saj lahko resnično uživamo lokalna in sveža živila višje kakovosti. Preprosto vemo, kaj jemo,« razloži pomen lokalno pridelanega in predelanega mesa Valentin.

Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. Rejci so prvi člen v mesni verigi. Valentin izpostavlja: »Poleg prireje živali je naša glavna skrb posvečena ohranjanju kmetijskih gospodarstev in kulturne krajine, zagotavljanju biotske raznovrstnosti, trajnostnim pristopom kmetovanja in dobremu počutju živali.«

Zanimalo nas je, kaj pomeni živalim prijazna reja. Kot pravi sogovornik, živinorejci uporabljajo kakovostno krmo in omejujejo čas transporta živali. Takšni pristopi prispevajo k boljšemu počutju in zdravju živali, s tem pa se niža uporaba antibiotikov za morebitno zdravljenje. »Krajša izpostavljenost stresu je eden od dejavnikov, ki pomembno vpliva na kakovost mesa,« nas pouči govedorejec Valentin.

Majhne črede, sonaravna paša in poudarjena skrb za živali so standardi sheme »izbrana kakovost«. Obenem pa tudi visok delež voluminozne krme, ki zagotavlja višjo kakovost mesa ter vpliva na njegovo čvrstost in izrazitejšo barvo.

Trud za prirejo kakovostnega mesa potrošniki nagradimo z nakupom

Z nakupom lokalno pridelane hrane, kot je meso, potrošniki podpiramo slovenske kmete in mesnopredelovalno industrijo. Z izbiro lokalno pridelanega mesa in mesnih izdelkov omogočamo razvoj kmetijstva in živilske panoge, kar je osnova za ohranjanje samozadostnosti Slovenije. Prav tako je kupovanje lokalne hrane pomembno z vidika okoljevarstva, saj se zaradi krajših transportnih poti zmanjšujejo negativni vplivi na okolje.

Valentin pravi: »Potrošniki se morajo zavedati, da je za pridelavo kakovostnega mesa potrebnega ogromno truda, znanja, časa in volje. Želim, da bi se odnos potrošnikov do mesa iz sheme ‘izbrana kakovost’ še izboljšal in da bi pri nakupu najprej posegli po mesu in mesnih izdelkih lokalnih ponudnikov. Izbira lokalnega mesa prinaša številne prednosti, kot so večja svežina, boljši okus in zagotovljena sledljivost.«

Logotip IK
Znak »izbrana kakovost – Slovenija« označuje kakovostne izdelke, pridelane in predelane v Sloveniji.

Z izbiro mesa z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« tako ne posežemo zgolj po kakovostnejšem mesu, temveč tudi podpremo lokalne kmete, ki si prizadevajo za ohranitev kmetijskih gospodarstev. Z ohranjanjem slovenskih kmetij kmetje skrbijo za obdelanost krajine. Kot je izpostavil sogovornik, lokalni kmetje z rejo različnih pasem živali prispevajo tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji.

Kaj se obeta v prihodnje? Družina Škoporc ima ambiciozne načrte za prihodnost, predvsem kar zadeva ohranitev kmetije in njihove dediščine kmetovanja, ki gre iz roda v rod. »V prihodnosti nameravam zgraditi sodobnejši hlev, ki bo omogočil še prijaznejšo rejo. S tem bi tudi olajšal delo sebi in svojim bližnjim, ki mi sicer z veseljem priskočijo na pomoč. Motivira me predvsem to, da imam tri otroke, ki kažejo zanimanje za nadaljevanje kmetovanja. Ključno za vse nas je, da dobre prakse kmetovanja prenašamo na mlade generacije. Tako si kot družba tlakujemo svetlo pot v prihodnost,« opisuje Valentin.

Ambiciozni načrti slovenskih kmetovalcev so svetla luč za lokalno pridelavo hrane. Če so kmetje prvi člen v mesni verigi, smo potrošniki zadnji. Mi imamo kupno moč, da z izbiro lokalne hrane, vključno z mesom, sklenemo krog vsega dobrega.

Slovenski rejci in predelovalci mesa v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo kampanjo s sloganom »Najboljše imamo doma«. Kampanja je pod okriljem nacionalnega projekta »Naša super hrana« namenjena ozaveščanju, da imamo v Sloveniji ponudbo kakovostnega govejega in perutninskega mesa. Potrošnikom je na voljo pestra ponudba lokalnega mesa, mesnih izdelkov in mesnih pripravkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Znak zagotavlja preverjeno kakovost: da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je bila celotna predelava mesa izvedena v Sloveniji, ves proces pa je bil izpostavljen dodatnim neodvisnim kontrolam.

Poseganje po izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni podporo slovenskim pridelovalcem, njihovim zadrugam in slovenski živilski industriji. Pri tem bodimo pozorni na uravnoteženo prehrano v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Naj bo slogan kampanje »Najboljše imamo doma« naše vodilo pri nakupih. 

Naše super meso - logotip

Sorodni članki

Piknik iz lokalnih sestavin

S pomladjo in toplejšimi dnevi se začenja sezona piknikov. Priporočamo, da izberete lokalne sestavine, ki vam zagotavljajo poln okus in hrano, bogato s hranili. Zbrali smo tudi nekaj receptov za okusne prigrizke. Na piknikih običajno kraljuje meso, zato je potrebno…

Več...

Kako veste, da je meso kakovostno? Po znaku v obliki zeleno-rjavega smeška!

Uživanje lokalnega mesa in mesnih izdelkov prispeva k razvoju mesnopredelovalne industrije in ima številne prednosti, vse od rejca do potrošnika.Kako pogosto se ob obloženi jedilni mizi vprašate, ali je posamezno živilo kakovostno? Ste kdaj pomislili, kako kot potrošnik sploh lahko…

Več...

Poznavanje porekla mesa je ključnega pomena

Prepoznati meso, ki je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji, je pri nas preprosto, saj ga označuje znak »izbrana kakovost - Slovenija«. V shemo, ki zagotavlja slovensko poreklo, kratke dobavne poti in sledljivost mesa, so vključeni številni slovenski rejci…

Več...

Klemen Janežič: »Meso slovenskega porekla je na policah trgovin moja prva izbira«

Obisk restavracije in uživanje ob kulinariki je priljubljena oblika druženja za številne ljudi. Ste se kot ljubitelj mesnih jedi kdaj vprašali, od kod izvira meso, ki so vam ga postregli v restavraciji? Številni gostinski obrati so prepoznali dodano vrednost živil,…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem