Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >
OBVESTILO in NAVODILA za sektorja mleka in mesa o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.10.2020 dalje! Preberite več >

Sklenjeno zavezništvo za blaginjo vseh v kmetijski verigi

V letošnjem novembru so na trgovske police po Sloveniji prišli prvi označeni proizvodi z znakom “Izbrana kakovost – Slovenija“. Gre za kakovostne izdelke, pridelane oziroma predelane v Sloveniji. Glavni cilj projekta je povečati povpraševanje in nakup slovenskih proizvodov, o čemer smo na naši strani že veliko pisali. Med prizadevanji za večji premik v povpraševanju po slovenskih izdelkih je do zdaj manjkala močna vsenacionalna promocija, ki bi zmogla povezati željo in namero po večji prodaji slovenskih izdelkov ter obenem vse člene v prehranski verigi – od kmetov, zadrug, pridelovalcev, predelovalcev do končnega kupca. Videti je, da gre za pravo rešitev, od katere bomo vsi nekaj pridobili.

Korak naprej pri promociji lokalne hrane

Slovenska kakovostna hrana se na trgovinskih policah dnevno srečuje z ostro konkurenco iz globalnega sveta, tako s poceni kot tudi s ceneno hrano. Mnoge navedbe na proizvodih vključujejo pojem slovenskosti, vendar pa lahko slovenska živila in izdelke ponudijo samo slovenski dobavitelji, kar je zanje zagotovo velika konkurenčna prednost. Da bi o pomenu izbire kakovostnih izdelkov, ki so pridelani in predelani v Sloveniji, razmišljalo kar največ potrošnikov, je bil že leta 2011 sprejet zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Splošna promocija lokalne hrane, ki jo vodi država, učinkovito poteka že vrsto let, a pridelovalci in predelovalci so želeli narediti korak naprej in obsežnejšo promocijo proizvodov izvajati tudi z večjim obsegom sredstev. Od decembra letos v promociji sodelujejo tako pridelovalci kot predelovalci mleka ter govejega in perutninskega mesa. Z zbiranjem prispevkov za promocijo so vsi členi v verigi in tudi država strnili vrste – sklenjeno je zavezništvo, ki bo prinašalo koristi prav vsem: kmetom, zadrugam, pridelovalcem, predelovalcem, trgovcem in tudi lojalnim kupcem.

Odslej bo namreč možno tudi izvajanje promocije posameznih proizvodov, ki so v shemi “Izbrana kakovost – Slovenija”. Zakon opredeljuje način zbiranja sredstev za promocijo tako, da del sredstev zbere sektor sam, enak del pa k temu iz proračuna doda država. V treh letih bodo tako skupaj za promocijo sektorja mleka in mesa zbrali predvidoma več kot 3,2 milijona evrov!

Znak Izbrana kakovost - Slovenija

Pogovor z mag. Anito Jakuš, novo predsednico sveta za promocijo kmetijskih in živilskih izdelkov

Mag. Anita Jakuš nam je v pogovoru predstavila prizadevanja sveta za promocijo in doseženo sinergijo slovenskih pridelovalcev in predelovalcev pri promocijskih dejavnostih.

Že več kot pet let ste aktivna članica sveta za promocijo, po novem pa tudi njegova predsednica. Kako ocenjujete dosedanje delo sveta?

Svet za promocijo, ki je poleg kmetijskega ministrstva izvajalec promocije po zakonu o promociji, je od leta 2011, ko je bil zakon sprejet, ves čas tvorno sodeloval v kreiranju vseh potrebnih dokumentov za začetek praktičnega izvajanja promocije slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov. Za vstop v promocijo sta se izmed osmih sektorjev za zdaj odločila dva ključna, in sicer sektor mleka in govejega ter perutninskega mesa, sektor sadja pa v program vstopa z letom 2017. Tu je treba omeniti delo sektorskih odborov. Pomembno je, da pobude dajejo sektorji. Svet ves čas usmerja, koordinira, nadzira in potrjuje predloge, ki jih na pobudo sektorjev pripravi ministrstvo v sodelovanju z njimi.

Do zdaj smo izvedli usmeritve za strateški načrt promocije in program promocije, v sprejetje predlagali vse potrebne uredbe in tudi odredbe o plačilu prispevka za promocijo ter izvedli številne druge dejavnosti, ki so potrebne za dejansko izvedbo programa. V tem času je bil sprejet tudi pravilnik o postopku priznanja označbe “Izbrana kakovost”. S potrditvijo programa promocije na ravni EU so bili izpolnjeni pogoji za začetek zbiranja prispevkov od zavezancev. Svet je spremljal tudi vse priprave na zbiranje prispevka (navodila za zavezance, oblikovanje evidenc zavezancev, izvajanje internega informiranja, izobraževanje …).

Srečanja z novinarji ob začetku triletne promocijske kampanje pod sloganom »Naša super hrana«
Srečanja z novinarji ob začetku triletne promocijske kampanje pod sloganom »Naša super hrana«

Kot predstavnica Zadružne zveze imate nenehen stik tako s kmetovalci kot s predelovalci. Kakšen odnos imajo do nove sheme “Izbrana kakovost”?

Z doseženim soglasjem sektorskih odborov mleka, mesa in sadja, v katerih imajo predstavnike vse organizacije, pridelovalcev in predelovalcev, da vstopijo v promocijo, so vsi pokazali veliko voljo in interes sodelovati v shemi, saj se zavedajo pomena promocije in pričakovanj, ki jih z njo lahko uresničijo.

Naj povem, da slovenske kmetijske in gozdarske zadruge, članice zveze, letno odkupijo približno osemdeset odstotkov tržne pridelave v Sloveniji, predvsem mleka, mesa, zelenjave in vina, in so zelo pomembne pri vzpostavitvi sheme. Shema “Izbrana kakovost – Slovenija” potrošniku zagotavlja, da je označen proizvod kakovostnejši, se redno nadzira, je iz slovenske surovine ter v celoti predelan v Sloveniji.

Shema “Izbrana kakovost – Slovenija” je nova, a ima izjemen pomen za slovensko pridelavo in predelavo hrane. V okviru zadrug že potekata informiranje rejcev o promociji v skladu z zakonom in nagovarjanje, da vstopijo v prostovoljno shemo “Izbrana kakovost – Slovenija”, kar je tudi najtežje delo. Zadruge aktivno pristopajo k skupinskemu certificiranju rejcev v skladu z veljavno specifikacijo. Seveda se ob uvajanju sheme, plačilu prispevka in certificiranju pojavlja vrsta začetniških vprašanj, ki jih skupaj, s sodelovanjem vseh zainteresiranih organizacij in ministrstva, uspešno rešujemo.

V čem vidite pomen prispevka pridelovalcev in predelovalcev za promocijo in kako, menite, gledajo nanj oni? Ali zaradi te označbe vidijo samo možnost večje prodaje ali jim shema pomeni tudi drugačna zagotovila?

Od 1. oktobra 2020 so vsi v sektorju mleka ter sektorju govejega in perutninskega mesa po zakonu o promociji zavezanci za plačilo prispevka. Pričakovanja pridelovalcev in predelovalcev so, da se bo povpraševanje po njihovih živilih povečalo in da jim bo za te proizvode uspelo doseči tudi nekoliko višjo ceno. Z ohranjanjem lokalne pridelave ohranjamo tudi obdelano in poseljeno podeželje, delovna mesta na podeželju in s kakovostno hrano, ki ni prepotovala na tisoče kilometrov, vplivamo na zdravje ljudi. Zagotovo bodo odmevne promocijske dejavnosti v okviru promocije po zakonu spodbudile potrošnjo, obenem pa tudi posamezne proizvajalce, ki bodo svojo promocijo lastnih blagovnih znamk povezovali in dopolnjevali s promocijo, ki se bo izvajala v okviru zakona.

Kaj pričakujete od trgovcev? Se bodo pridružili promociji?

Trgovci v zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov niso zavezanci za plačilo prispevka. Želimo si aktivnega sodelovanja trgovine, saj je pomembna točka dostopa do potrošnikov. Odmevna promocija bo zagotovo spodbudila trgovce, da na svojih prodajnih policah povečajo obseg ponudbe slovenske lokalno pridelane hrane in označenih živil iz sheme “Izbrana kakovost – Slovenija”. Že danes vsaka trgovina na svoj način išče stik z lokalnimi pridelovalci hrane, saj sta se povpraševanje potrošnikov po lokalno pridelani hrani in njihova zavest o njenih prednostih v zadnjih letih tudi s pomočjo dosedanjih nacionalnih promocij (npr. “kakovost nam je blizu, hrana iz bližine”) precej povečala.

Kako bo po vaše shema “Izbrana kakovost” vplivala na trg mleka in mesa? Kako vidite to situacijo čez nekaj let?

Kakovost slovenske pridelave mleka in mesa sodi v sam evropski vrh. “Izbrana kakovost – Slovenija” bo pridelovalcem in predelovalcem po pričakovanjih zagotavljala nekoliko višjo odkupno ceno in s tem posledično spodbujala pridelavo hrane ter zagotavljala večjo samooskrbo. Potrošniki bodo bolj ozaveščeni o zdravem načinu prehranjevanja, s krajšimi transportnimi potmi se bo omejilo tudi onesnaževanje okolja, hrana pa bo zato bolj sveža, zdrava in okusnejša. Ker imamo v Sloveniji primerne pogoje za rejo govedi, perutnine in pridobivanje mleka, bomo s tem ohranjali in razvijali te dejavnosti, skrbeli za ohranjeno in poseljeno podeželje, primerno za razvoj turizma, in kakovostno bivanje.

Zakaj je promocija na skupni ravni pomembna?

Slovenija je del globalnega trga. Na slovenske police prihaja hrana s celega sveta, ki je prepotovala tisoče kilometrov, katere izvora in načina pridelave in predelave ne poznamo. S promocijo ozaveščamo potrošnika o pomenu lokalno pridelane hrane, njeni kakovosti, načinih pridelave, učinkovitem nadzoru nad pridelavo in predelavo. Naš cilj je s promocijo prepričati slovenskega potrošnika, da bo kupoval pretežno lokalno pridelano hrano, ki mu zagotavlja kakovost, hkrati pa ohranja poseljeno in obdelano podeželje, zagotavlja delovna mesta na podeželju in ohranja ter razvija gospodarske dejavnosti, povezane s pridelavo in predelavo živil. Ni vseeno, kakšno hrano uživamo, hrana vpliva na naše zdravje in dobro počutje, kar je za družbo pomembno tudi s širšega vidika.

izbrana-kakovost-slovenija-1

Pogosto slišimo odzive potrošnikov, da je slovenska hrana draga. Kaj menite o tem?

Na splošno slovenska hrana ni dražja od uvožene, kadar primerjamo proizvode enake kakovosti, čeprav so stroški njene pridelave zaradi majhnosti kmetij in številnih območij z omejenimi dejavniki za pridelavo v Sloveniji bistveno višji. Pogosto slovenski potrošnik za slovensko hrano plača manj, kot plača avstrijski potrošnik za avstrijsko hrano v svojih trgovinah. Moramo pa razlikovati med poceni in ceneno hrano. Živila, označena s shemo “Izbrana kakovost – Slovenija”, zagotovo ne sodijo v segment poceni hrane, še manj pa cenene. To so kakovostnejši proizvodi, ki ustrezajo posebnim zahtevam, so redno kontrolirani, njihova pridelava in predelava pa sta bili v celoti izvedeni v Sloveniji. Potrošnik s tem dobi nadstandard. Pričakuje se, da bo za takšne proizvode potrošnik pripravljen plačati nekoliko višjo ceno, ki se bo odrazila tudi v nekoliko višji ceni pri pridelovalcih in predelovalcih.


Sorodni članki

Slasten slovenski kaki lahko naročite kar na dom

Pripravili smo seznam ponudnikov, pri katerih lahko naročite dostavo kakija na dom. Ne spreglejte tudi uporabnih nasvetov, kako ga porabiti.Dozoreli so prvi slovenski kakiji in zdaj je pravi čas, da jih vključite v svojo prehrano. Kaki je namreč pomemben vir…

Več...

Slovenske ribe za slovenske potrošnike

Ponovno smo se znašli v situaciji, ko je potrebno stopiti skupaj in tudi pri nakupu hrane ravnati čim bolj odgovorno. Ne pozabite v svojo prehrano vključiti rib, ki so pomembne za naše zdravje.Za vas smo zbrali kontakte slovenskih ribičev, ribogojcev…

Več...

Začenja se promocijska kampanja slovenskega sadja

V drugi polovici oktobra bo stekla nacionalna kampanja za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja sadja. Kampanja s sloganom »Najboljše imamo doma« je zasnovana v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo…

Več...

Priročnik o pomenu prehrane v času epidemije

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pripravili priročnik s koristnimi prehranskimi nasveti, namenjenimi posameznikom in družinam v času epidemije COVID-19.Prehrana je eden od dejavnikov, ki bistveno vpliva na naše celostno zdravje in dobro počutje. V tem času je zdrava…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem