Sadje z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« mora dosegati nadstandardne kriterije kakovosti | Izbrana kakovost, Sadje | Izbrana kakovost - Slovenija, Vrste proizvodov

Sadje z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« mora dosegati nadstandardne kriterije kakovosti

Pri nakupu sadja in izdelkov iz sadja dobite potrošniki živilo višje kakovosti iz svoje bližine. Znak »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniku zagotavlja, da gre za sadje oziroma izdelke iz sadja s posebnimi lastnostmi, ki so redno kontrolirani ter v celoti pridelani in predelani v Sloveniji. Sadjarji, ki pridelujejo v skladu s shemo »izbrana kakovost«, imajo posluh tudi za ohranjanje narave.

O tem, katere zahteve mora dosegati sadje, vključeno v shemo »izbrana kakovost – Slovenija«, smo spregovorili z Robertom Rojkom, ki je svojo poslovno pot začel kot tehnolog, nadaljeval pa z vodenjem proizvodnje in sistemov kakovosti v proizvodnem podjetju. Zadnjih pet let se ukvarja s postopki kontrole in certificiranja v kmetijstvu in gozdarstvu.

Gospod Rojko, kaj pravzaprav pomeni izvajanje kontrole in certificiranja ter kakšna je pot pridelovalcev oziroma predelovalcev, da s strani certifikacijskega organa pridobijo certifikat?

V postopkih kontrole in certificiranja preverjamo in potrjujemo skladnost postopkov pridelave, predelave, skladiščenja in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, hkrati pa tudi preverjamo skladnost proizvodov z veljavnimi predpisi in raznimi standardi. Začetek od kontrole do izdaje certifikata traja le nekaj dni, saj nove stranke obravnavamo prednostno. Pridelovalci oziroma predelovalci v postopku najprej izpolnijo prijavno dokumentacijo. Nato določimo termin kontrole. Pri tem upoštevamo čas obiranja sadja, saj le tako lahko preverimo vse parametre. V primeru ugotovitve neskladij s specifikacijo imajo pridelovalci oziroma predelovalci čas, da ta neskladja odpravijo. Šele po izpolnitvi vseh kriterijev in odpravi neskladij pridelovalci in predelovalci prejmejo certifikat, ki jim daje pravico do uporabe znaka, v tem primeru znaka »izbrana kakovost – Slovenija«.

Kako bi potrošniku razložili shemo »izbrana kakovost«?

»Izbrana kakovost« je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo. Doslej so bile v Sloveniji potrjene specifikacije za tri skupine živil: goveje, prašičje in perutninsko meso, mleko in mlečni izdelki ter sadje in predelani izdelki iz sadja.

Omenili ste, da so po shemi »izbrana kakovost« certificirani tudi sadje in izdelki iz sadja. Kaj torej potrošnikom, ki kupijo sadje, sporoča znak »izbrana kakovost – Slovenija«?

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniku zagotavlja, da gre za sadje oziroma izdelke iz sadja s posebnimi lastnostmi, ki so redno kontrolirani ter v celoti pridelani in predelani v Sloveniji. Znak »izbrana kakovost – Slovenija« lahko uporabljajo samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci, ki so od imenovanih certifikacijskih organov pridobili certifikat o skladnosti sadja oziroma izdelka iz sadja s potrjeno specifikacijo. Uporaba znaka »izbrana kakovost – Slovenija« je po pridobitvi certifikata obvezna.

Kakšne dodatne pogoje kakovosti morajo dosegati sadje in sadni izdelki z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

Sadje dandanes prihaja z različnih koncev sveta, zato je težko preverjati preteklost, na primer, kdaj je bilo obrano, kako je bilo skladiščeno ipd. Za pridobitev znaka »izbrana kakovost – Slovenija« pa mora sadje dosegati nadstandardne kakovostne kriterije. Ob spravilu mora denimo sadje dosegati optimalno stopnjo suhe snovi, torej sladkorjev, ki je določena za vsako vrsto sadja posebej. S tem ima potrošnik zagotovilo, da je sadje ob obiranju optimalno zrelo in je »polnega okusa«.

Na kakšen način je omejena raba sredstev za varstvo rastlin in gnojil?

Sadjarji, ki pridelujejo v skladu s shemo »izbrana kakovost«, imajo posluh za ohranjanje narave. Pri pridelavi sadja je omejen letni vnos čistega dušika v tla, kar pripomore k zmanjšanju spiranja dušika v podtalnico. Omejena je tudi širina herbicidnega pasu, kar prispeva k ohranjanju trajne zatravljenosti sadovnjakov in zmanjšanju rabe herbicidov. Z vidika varstva rastlin smejo pridelovalci uporabljati le sredstva za varstvo rastlin, ki so registrirana v Sloveniji in se uporabljajo na način, kot je predpisan v ekološki ali integrirani pridelavi.

Kakšne so zahteve glede postopkov vse od pobiranja do trenutka, ko sadje doseže potrošnika?

Zahteva se vodenje evidenc vseh postopkov, od pridelave do trženja. Pridelovalci sadje poberejo skladno s priporočili strokovne službe ali po lastnih meritvah zrelosti, kar je ključno za njegovo okusnost in kakovost pri prodaji. V specifikaciji so predpisani tudi pogoji predelave sadja, skladiščenja in priprave za trg pri predelovalcu, v hladilnici ali sortirnici. Določeni so tudi posebni pogoji trženja za pridelovalce in predelovalce ter za nepredpakirano sadje in proizvode iz sadja. Pri izdelkih iz sadja je v postopku predelave dovoljena uporaba surovin, kot so sladkor, čokolada, kava, kokos, začimbe, ki jih ni mogoče pridelati v Sloveniji in so brez certifikata sheme »izbrana kakovost«, vendar njihova vsebnost ne sme presegati 25-odstotnega masnega deleža končnega proizvoda. S takšnimi določili zagotovimo, da so tudi izdelki iz sadja lokalno pridelani in skladni s shemo »izbrana kakovost«.

Izbrana kakovost Slovenija - logotip

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Sloveniji certificiranih približno 300 sadjarjev. Od tega jih ima kar 95 % individualen certifikat, le manjši delež pa je vključenih v skupinsko certificiranje. Kakšna je razlika med obema načinoma certificiranja in kako izvajate nadzor?

V postopek certificiranja se lahko vključijo pridelovalci oziroma predelovalci individualno ali skupinsko. Vsako leto je potrebno pridobiti nov certifikat, ki zagotavlja skladnost z naborom kriterijev. Pri individualnem certificiranju se certificira posamezen pridelovalec, pri skupinskem certificiranju pa celotna skupina, na primer zadruge oziroma posamezna združenja sadjarjev. Nadzor nad delovanjem članov skupine izvaja t. i. notranja kontrola skupine kot tudi neodvisni certifikacijski organ. To pomeni, da med člani skupine naključno izberemo pridelovalce in preverimo njihovo skladnost s specifikacijo. Če posameznik ali cela skupina izpolnjuje vse zahteve iz specifikacije, certifikacijski organ izda certifikat. Certifikacijski organi nato izvajamo redne napovedane kontrole najmanj enkrat letno.

V odgovorih ste poskušali razložiti dejavnost certificiranja v shemi »izbrana kakovost«. Na kratko, kakšno je vaše sporočilo bralcem?

Potrošniki lahko znaku »izbrana kakovost – Slovenija« zaupate. Pri nakupu sadja in izdelkov iz sadja dobite živilo višje kakovosti iz svoje bližine. Za pridelavo in predelavo je bilo potrebno raznovrstno in obsežno znanje ter izkušnje, izjemna skrbnost in zavzetost ter ljubezen do narave. Lahko bi rekli, da z izbiro izdelkov s tem znakom potrošniki izkažejo odnos do lastnega zdravja, odnos do narave, spoštovanje do pridelovalcev in predelovalcev ter nenazadnje podporo samooskrbi, ki je ključnega pomena za današnje in prihodnje generacije. Znak »izbrana kakovost – Slovenija« je simbol odgovornosti tako pridelovalca oziroma predelovalca kot potrošnika.

Naše super sadje logotip

Sorodni članki

Kako posaditi sadno drevo?

Pomlad je poleg jeseni pravi čas za sajenje, zato lahko svoj vrt ali sadovnjak obogatite s katero izmed avtohtonih sort sadnega drevja. Glede na smernice agronoma Adrijana Černelča smo pripravili nasvete, kako pravilno posaditi sadno drevo. Začne se pri izbiri…

Več...

Kako rokovati s sadjem in zelenjavo

Sadje in zelenjava sta osnova zdrave prehrane, vendar pa je zelo pomembno, da z njimi pravilno rokujemo. Tako poskrbimo, da je hrana varna za uživanje in blagodejna za naše dobro počutje. Sadje in zelenjava sta stalnica na našem jedilniku, zato…

Več...

Na policah trgovin tudi v spomladanskih mesecih najdemo lokalno sadje

Lepota pomladi je v prebujanju narave in razcvetu rastlin, tudi sadnih dreves, na katerih se pasejo čebele in drugi opraševalci. S prvimi sončnimi žarki se tako začne nova sezona pridelave sadja. Še preden dozorijo prvi sadeži letošnje pridelave, lahko v…

Več...

Začenja se novo programsko obdobje za sektor sadja

Z začetkom leta 2024 sektor sadja vstopa v že tretje triletno programsko obdobje, v okviru katerega bo kmetijsko ministrstvo v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja izvajalo različne promocijske aktivnosti, ki bodo namenjene splošni promociji sadja in promociji sadja…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem