Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >

Projekt Semenjalnica za pridelavo ekoloških semen

Uspešno se je zaključil projekt »Semenjalnica«, namenjen večji samooskrbi z ekološkimi semeni. V okviru pobude so ekološki kmetje v dveh letih pridelali okoli 700 kilogramov ekoloških semen.

Projekt Semenjalnica se je osredotočil na vzpostavitev lokalne pridelave ekoloških semen, s posebnim poudarkom na ohranjanju semen starih sort. Preko aktivnosti so partnerji projekta spodbujali ekološko in biodinamično kmetijstvo, vključevanje ponudnikov v verige vrednosti ter promovirali ekološko pridelano hrano.

Projekt je rezultat uspešnega partnerstva

Kot projektni partnerji so v projektu sodelovali Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (vodilni partner), Občine Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica ter Ekosemena, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj.

Vzpostavila se je tudi mreža kooperantov – pridelovalcev semen ter ekoloških in Demeter certificiranih pridelkov, znotraj katere so semena pridelovali Jelka Lušina Ažman, Ekološka kmetija Porta, Ekološka kmetija Pr’Lešnk, Danica Pavlič, Ekološka kmetija Pr’Lenčk, Ekološka kmetija Darja, Franc Stare, Ekološka in biodinamična Kmetija Brinšek, ekološka kmetija Pintar ter Tilen Praprotnik Vegerila.

Projekt ima daljnosežne učinke

V sklopu projekta se je vzpostavil laboratorij z ustrezno opremo, ustvarilo se je eno delovno mesto, razvili so darilni program, pri katerem so vključili tudi najmlajšo generacijo ter izvedli pilotno vpeljavo ekološke ponudbe v gostinske obrate. Po načelih ekološkega in biodinamičnega kmetijstva so uspešno semenili sledeče: fižole sort cekinček, klošter in blauhilde, fižole avtohtonih sort češnjevec in zorin ter grah sorte karina. Vsa semen in izdelki imajo pridobljen ekološki certifikat.

Semenjalnica bo tekla tudi v prihodnosti

Evropsko sofinanciranje projekta se zaključi februarja 2021, ker pa je bil projekt tako uspešen, se je vseh sedem sodelujočih občin odločilo, da ga podprejo tudi po izteku evropskega sofinanciranja.


Sorodni članki

Domača semena

Dandanes se vse bolj zavedamo pomena hrane – ne govorimo več le o sestavi in hranilih ampak  tudi o kakovosti. Lokalno pridelana hrana je najboljša takrat, ko vsebuje vitalno energijo, ki nas ohranja, navdihuje in daje slast tudi s tistim…

Več...

Gojimo domače sorte!

Pot do lokalno pridelane hrane je pot skrbno izbranega semena. V času setve, ki je za večino priljubljenih rastlinskih vrst v prvi polovici koledarskega leta, je na mestu premislek o uporabi semena domačih sort. Avtohtone, domače in tradicionalne sorte so…

Več...

Misija: Najboljše seme

Za kakovostno kmetijsko rastlino potrebujemo kakovostno seme. Spodbujanje domačega semenarstva je misija, ki širi sporočilo o prehranski varnosti in zdravem načinu prehranjevanja. Pridelava kakovostnega semena na slovenskih tleh, zlasti za ekološko pridelavo, je po besedah nekaterih predstavnikov semenarskih hiš velik…

Več...

Dan odprtih vrat na Kmetiji Štesl

V sredo, 28. 8. 2013 bo v sklopu promocije lokalne hrane potekal prvi dan odprtih vrat. Kmetijo Štesl, ki se ukvarja s pridelavo buč z ročnim obiranjem semen in pridobivanjem 100% čistega nerafiniranega bučnega olja, bo obiskal minister za kmetijstvo…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem