PRIPRAVE NA SKUPNO PROMOCIJO KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV V POLNEM TEKU

Se spomnite TV oglasov: »Izberite mleko, ki ni prepotovalo na stotine kilometrov. Izberite hrano iz vaše bližine«? Ali pa radijskega oglasa: »V Sloveniji pojemo 35% manj sadja in zelenjave kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Pojejmo jabolko več. Uživajmo lokalno kakovost. Bodimo pozorni na lokalno poreklo«?

Vse to so promocijsko-informativne aktivnosti, s katerimi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zadnjih letih preko medijev in različnih dogodkov potrošnike informiralo o svežini, polnejšem okusu in hranljivosti lokalne hrane.

Te promocijske aktivnosti so obrodile sadove pri potrošnikih. Na podlagi javnomnenjskih raziskav ugotavljamo, da potrošniki danes v večji meri preverjajo poreklo živil kot pred leti – zanje je pomembno, da je surovina slovenskega izvora. Več kot polovica vprašanih preveri tudi sestavo predelanih živil. Narašča mnenje, da so slovenski kmetijski pridelki in živila kakovostni in okusni. Vedno manj kupcev je prepričanih, da so domači proizvodi dragi, nekoliko se je povečala pripravljenost potrošnikov plačati več za slovensko živilo. Kar 69% jih meni, da vedno pogosteje kupijo živilo slovenskega porekla.slika1

Zaradi učinkovitega sistema nadzora hrane v Sloveniji vedno bolj zaupajo v domače proizvode. Tovrstna promocija pa ima »efekt domin«, saj večjemu povpraševanju potrošnikov po lokalni in domači hrani s svojo ponudbo sledijo trgovine, gostinci, vrtci in šole ter drugi.

Sektorja mleko in meso aktivno v promocijo

Samo prizadevanja države pa niso dovolj. Na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sta se zato kmetijska sektorja mleka in mesa lani jeseni samostojno odločila, da z letom 2016 aktivno vstopita v triletno promocijo mleka ter govejega in perutninskega mesa.

S tem sta pristopila tudi k obveznemu zbiranju prispevka za promocijo, h kateremu bo svoj delež prispevala tudi država. S prispevkom sektorja bo za promocijo mleka ter govejega in perutninskega mesa tako namenjenih več finančnih sredstev. To bo omogočilo intenzivnejšo in učinkovitejšo promocijo v javnosti ter posledično večje pozitivne učinke tako pri proizvajalcih kot pri potrošnikih v smislu povpraševanja.

Koristi skupne promocije za pridelovalce in predelovalce

S skupno promocijo bodo potrošniki bolje informirani o bistvenih značilnostih in prednostih uživanja lokalne hrane, o načinih lokalne pridelave in predelave mleka in mesa, njihovih lastnostih in prehranjevalnih koristih. S promocijo bomo povečevali zaupanje potrošnikov v sistem zagotavljanja sledljivosti, varnosti in kakovosti tovrstnih proizvodov. Na ta način se bo povečalo tudi zaupanje v slovenskega kmeta in živilsko predelovalno industrijo. Predvsem pa bo promocija izpostavila prednosti proizvodov, ki bodo označeni z novim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, kar bo pri potrošnikih povečalo prepoznavnost domačih, lokalnih kakovostnih proizvodov. Potrošnik namreč med množico zasebnih oznak in obljub na trgu, ki poudarjajo, da gre za slovenske proizvode, težko razbere, ali gre dejansko za proizvode, ki so pridelani v Sloveniji formacije z deklaracij in označb na proizvodih, zaupa v sistem sledljivosti in zagotavljanja varnosti in kakovosti hrane, bolj zaupa domačim proizvodom in posledično proizvajalcem. Samo takšen potrošnik bo večkrat posegal po lokalnih, domačih proizvodih, še posebej, ker jih bo označene z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« na polici lažje prepoznal.

Na ta način pa lahko povečamo povpraševanje po lokalnih proizvodih in slovenski osnovni surovini v predelanih živilih. Pridelovalci boste lahko bolje načrtovali proizvodnjo, saj bo sodelovanje s predelovalci in trgovci dolgoročnejše, odkup bolj predvidljiv, odkupna cena pa stabilnejša.

Prve promocijske aktivnosti za sektorja mleka in mesa se bodo v medijih začele predvidoma v drugi polovici letošnjega leta.

Obvezno zbiranje prispevka za promocijo mleka, govejega ter perutninskega mesa

Sektorja sta določila naslednje višine prispevkov za promocijo: i) 0,5 €/1.000 litrov mleka, ii) 0,70 €/glavo govedi staro do enega leta, iii) 2,40 €/glavo govedi staro nad eno leto, iv) 0,003 €/glavo perutnine. Polovico tega zneska prispeva nosilec kmetijskega gospodarstva kot pridelovalec, drugo polovico pa kupec, registriran v Sloveniji, ki mleko ali žival odkupi za nadaljnjo predelavo (predelovalec). Če pa se kmetijsko gospodarstvo ukvarja tudi s predelavo lastnih primarnih kmetijskih proizvodov, potem nosilec plača prispevek v celoti (kot pridelovalec in predelovalec). V primeru, da nosilec odkupuje primarne kmetijske proizvode od drugega kmetijskega gospodarstva in jih predeluje, plača zanje polovico prispevka, in sicer kot kupec, drugo polovico pa plača drugo kmetijsko gospodarstvo.

Pri zbiranju prispevka smo poskrbeli za minimalno administrativno obremenitev nosilca kmetijskega gospodarstva. Tako bo za nosilca, ki zgolj prideluje osnovno surovino (npr. mleko, goveje ali perutninsko meso) ter jo prodaja kupcu, prispevek obračunal in nakazal v državni proračun kupec osnovne kmetijske surovine (mlekarna, zadruga, klavnica itd.). Nosilec bo v tem primeru prejel nižjo kupnino za višino zneska prispevka za promocijo, obračunan prispevek pa bo prikazan na obračunskem listu. Izjema so le kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo predelave (predelujejo lastne ali odkupljene od druge kmetije). Takšne kmetije same izvedejo obračun in nakazilo celotnega prispevka, razen v primeru storitvenega zakola, kjer obračun in nakazilo prispevka za nosilca v celoti opravi klavnica.

Za več informacij o načinu zbiranja prispevka, obračunu in nakazilu je ministrstvo pripravilo Navodila za zavezance za zbiranje prispevka v obeh sektorjih: /pridelovalcein-predelovalce/

Začetek plačevanja prispevka

Predvidoma v prihodnjih mesecih, in sicer prvi dan naslednjega meseca, ko bo Evropska komisija podala dokončno soglasje k shemi zbiranja prispevka in izvedbi promocije. Natančen datum začetka bo ministrstvo sporočilo preko medijev, spletnega mesta ministrstva in informacijskih točk po Sloveniji.

Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija«

Da bi potrošnikom na prodajnih mestih olajšali izbiro v Sloveniji pridelanih in predelanih proizvodov, je Slovenija vzpostavila novo nacionalno shemo kakovosti »izbrana kakovost«. Ta pridelovalcem in predelovalcem omogoča, da svoje kakovostne proizvode certificirate in enotno označite z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. S tem potrošniku sporočite državo osnovne surovine in državo predelave.Znak Izbrana kakovost - Slovenija

Država bo zaščitni znak še posebej promovirala in poskrbela, da bodo potrošniki informirani o višji kakovosti označenih proizvodov, njihovi redni kontroli ter jamstvu, da so pridelani in predelani v Sloveniji. Proizvodi, označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, bodo na policah trgovin tako bolj vidni in prepoznavni.

Sektorja sta že predlagala t.i. specifikacijo, ki opredeljuje posebne lastnosti pridelave in predelave oz. višje kakovostne parametre za mleko in goveje ter perutninsko meso. Te boste morali izpolnjevati pridelovalci in predelovalci, ki boste želeli pridobiti zaščitni znak. Specifikacija je trenutno v postopku potrditve na kmetijskem ministrstvu. Pridelovalci in predelovalci boste lahko začeli s certificiranjem takoj, ko bo specifikacija potrjena. Oba sektorja sta si zadala cilj, da bi bili prvi označeni proizvodi na policah trgovin proti koncu letošnjega leta.

Pomembno je, da se čim več proizvajalcev čimpreje certificira in pridobi znak »izbrana kakovost«, saj se bo promocija označenih proizvodov začela šele, ko bo na trgu dosežen prag označenih proizvodov, pridelanih in predelanih v Sloveniji, in sicer za meso 10%, za mleko pa 9%.

 


Sorodni članki

Prehrana na delovnem mestu – ključ do zdravja in storilnosti

Na delovnem mestu preživimo kar tretjino svojega dneva, preostanek časa pa dandanes kar izpuhti v zrak. V letu 2019 smo prešteli 249 delovnih dni in velika večina nas obeduje med odmorom za malico. Ste pozorni na svojo prehrano? Užijete sendvič,…

Več...

Uroš Bitenc: Z Anteo sva velika zagovornika slovenske hrane!

Uroša Bitenca mogoče ne bi prepoznali, če bi ga srečali na ulici – zagotovo pa bi ga prepoznali, ko bi z vami spregovoril kakšno besedo. Priljubljeni radijski voditelj je zelo energičen in zgovoren, zato smo ga povabili, da še nam…

Več...

Naš super kaki

To je nezahteven za pridelavo, okusen in za naše zdravje izjemno koristen sadež. Dozori pozno jeseni in bliža se čas, ko se ga bomo spet lahko naužili. Običajno okrogli plodovi so zreli v oranžni, rdeči ali rumeni barvi. Kaki vsebuje…

Več...

Tretji petek v novembru – dan slovenske hrane 2019

Osnovni namen dneva slovenske hrane in projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga letos praznujemo 15. novembra, je izobraževati in ozaveščati naše mlade in z njimi tudi širšo javnost o velikem pomenu uravnoteženega prehranjevanja. Redno zajtrkovanje v zdravi prehrani nosi zelo…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem