Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >

Potrjena specifikacija »IZBRANA KAKOVOST« za mleko in mlečne proizvode

25.8.2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdilo specifikacijo za kmetijske pridelke in živila iz sheme kakovosti “izbrana kakovost” in sicer za mleko in mlečne izdelke iz kravjega, ovčjega in kozjega mleka. V specifikaciji so natančno predpisani pogoji pridelave in predelave, mikrobiološke kakovosti in svežine mleka. Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« na mleku in mlečnih izdelkih bo potrošnikom zagotavljal nadstandardno kakovost proizvodov ter dodaten nadzor nad pridelavo in predelavo mleka ter obenem potrjeval, da je mleko v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. Mlečni izdelki, ki bodo zraven označeni tudi z napisom »kmečki«, bodo poleg tega izpolnjevali še dodatne kriterije za izdelke, ki so proizvedeni na kmetiji.

Znak Izbrana kakovost Slovenija zagotovilo 100 % v Sloveniji pridelano in predelano mleko

Država skupaj z mlečnim sektorjem shemo »izbrana kakovost – Slovenija« z zaščitnim znakom ter proizvode iz te sheme še posebej promovira in potrošnikom predstavlja prednosti tovrstnih proizvodov. S tem so proizvodi na policah trgovin bolj vidni, potrošnik pa jih lažje prepozna, kar povečuje možnost njihovega nakupa.

Z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je dovoljeno označevati mleko in mlečne proizvode, ki zagotavljajo da je bilo mleko 100% pridelano in predelano v Sloveniji ob hkratnem zagotavljanju ostalih kriterijev iz potrjene specifikacije.

Mikrobiološka kakovost mleka

Eden od kriterijev se nanaša na mikrobiološko kakovost mleka. Surovo kravje mleko kontrolirano pri pridelovalcu lahko vsebuje največ 80.000 skupnega števila mikroorganizmov (SŠMO) na ml (zakonodaja dovoljuje 100.000 SŠMO na ml). Surovo ovčje ali kozje mleko, kontrolirano pri pridelovalcu mleka pa lahko vsebuje največ 300.000 SŠMO na ml (zakonodaja dovoljuje 1.500.000 SŠMO na ml). Nizka vrednost SŠMO v surovem mleku je znak dobre proizvodne prakse in odraz splošne higiene pri molži, skladiščenju in transportu ter učinkovitosti njegovega hlajenja. Omejeno število mikroorganizmov v mleku je eden izmed pogojev za tehnološko kakovost mleka, kar je pomembno pri predelavi v kakovostne mlečne izdelke.

V najkrajšem času od molže do predelave

Drug kriterij se nanaša na prevzem mleka iz zbiralnice do sprejema v predelovalni obrat, kjer lahko mine največ 15 ur. Skupno število mikroorganizmov v surovem mleku se s časom zvišuje, zato je pomembno, da se mleko predela v čim krajšem času od molže in prevzema iz zbiralnice. S kriterijem glede časa od prevzema iz zbiralnice do sprejema mleka v predelovalni obrat zagotovimo tudi večjo svežino mleka in s tem tudi boljšo mikrobiološko kakovost na samem mestu predelave.

Mleko in mlečni izdelki proizvedeni na kmetiji

V specifikaciji za mleko in mlečne izdelke sta dodana dodatna dva kriterija, ki se nanašata samo na mleko in mlečne izdelke proizvedene na kmetiji. Prvi dodaten kriterij določa, da mleko za predelavo prihaja iz lastne kmetije ali dokupljeno od največ 15-ih kmetij z območja v radiu do 25 km. Drug dodaten kriterij določa, da so siri proizvedeni iz surovega mleka, fermentirani izdelki pa proizvedeni iz nehomogeniziranega mleka.

Predlog specifikacije za mleko in mlečne izdelke so na ministrstvo podali GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. Vključenost pridelovalcev in predelovalcev mleka v shemo »izbrana kakovost« omogoča njihovo sodelovanje pri zagotavljanju nadstandardnega nivoja kakovosti mleka in mlečnih izdelkov. To je tudi eden izmed pogojev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja, zagotavljanje prehranske varnosti ter krepitve domače mlečno predelovalne industrije.

Več o postopku certificiranja

Posamezen pridelovalec ali predelovalec se v postopek certificiranja lahko prijavi kot posameznik (individualno certificiranje) ali kot član skupine proizvajalcev (skupinsko certificiranje). Za pridobitev zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« svetujemo skupinsko certificiranje. To pomeni, da se posamezni proizvajalci predhodno dogovorijo, da se bodo certificirali kot skupina v okviru obstoječe pravne strukture (npr. GIZ,zadruge, doo). Pri tem je skupina proizvajalcev nosilka certifikata, kateremu je priložen seznam članov skupine, ki predhodno podpišejo pristopno izjavo. Način izvajanja certificiranja je odvisen od organizacije konkretne živilske verige.

Pri skupinskem certificiranju certifikacijski organ preveri določen del članov skupine (del pridelovalcev na terenu in vse glavne predelovalne obrate, ki so člani skupine). Pri individualne certificiranju certifikacijski organ preveri proizvajalca, ki se individualno certificira. Certifikacijski organ na terenu preverja izpolnjevanje zahtev in parametrov, ki so zapisani v specifikaciji za določeni sektor. Če certifikacijski organ med kontrolo na terenu ne ugotovi kršitev zahtev in parametrov specifikacije, izda certifikat skupini proizvajalcev oziroma posameznemu proizvajalcu. Certifikat daje proizvajalcem pravico, da svoje proizvode tržijo označene z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Proizvode morajo označevati v skladu s predpisano celostno grafično podobo. Uporaba zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« je obvezna za vse proizvajalce, ki želijo tržiti svoje proizvode kot proizvode iz sheme »izbrana kakovost – Slovenija«.

Kmetijska gospodarstva lahko za prvih pet let od vstopa v to shemo kakovosti uveljavlja pravico do povračila stroškov kontrole do 3.000 evrov letno na kmetijsko gospodarstvo v okviru ukrepa M03 »Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila« Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Certifikacijski organi

Certificiranje izvajajo trije certifikacijski organi, ki so podali vloge za imenovanje: Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT) ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM).

• Več informacij o specifikaciji, uporabi znaka »izbrana kakovost – Slovenija« ter njegovi promociji

Specifikacija za mleko za shemo izbrana kakovost se nahaja v poglavju »Izbrana kakovost – specifikacije in zaščitni znaki« na tej povezavi.


Sorodni članki

Mohant – bohinjska specialiteta za gurmane

Ste že slišali za mohant? To je gurmanski sir, ki ga izdelujejo na Bohinjskem. Odlikuje ga poseben vonj, ki nekatere odbija, nekateri pa ga močno vzljubijo. Mohant je lokalna kulinarična posebnost, zaščitena na evropski ravni. Kakšen sploh je mohant? “To…

Več...

Obiščite Festival slovenskih sirov

Prvega oktobra se nam na Brdu pri Kranju obeta že drugi Festival Slovenskih sirov, ki poteka v organizaciji Združenja kmečkih sirarjev Slovenije. Po dvajsetih letih delovanja združenja so lani pripravili prvi Festival, ki je presegel vsa pričakovanja. Sadove so obrodili…

Več...

Slovenski siri

V slogi in sodelovanju je moč. Po dvajsetih letih delovanja se v Združenju kmečkih sirarjev lahko pohvalijo z uresničenimi cilji, aktivnim članstvom in številnimi dosežki. Najpomembnejši med njimi je zagotovo dvig kakovosti, ki so ga dosegli slovenski siri. Obletnico delovanja…

Več...

Sir Kozovč s Kmetije pri Pustotniku med svetovnimi sirarskimi prvaki

V idiličnem podeželskem okolju Poljanske doline je Kmetija pri Pustotniku. Več kot dve desetletji ukvarjanja s sirarstvom je 16. novembra letos obrodilo sad, na katerega smo lahko ponosni vsi v Sloveniji. Pustotnikova kmetija je namreč prejela prestižno srebrno medaljo na…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem