Pomen uporabe certificiranega semena | Semena | Gradiva, Priročniki

Pomen uporabe certificiranega semena

Kaj je certificirano seme?

Uradno potrjeno ali certificirano seme kmetijskih rastlin je pridelano in dodelano po predpisanih postopkih in pod uradnim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov. Postopki certificiranja semena temeljijo na strokovno utemeljenih in na mednarodni ravni sprejetih certifikacijskih shemah (OECD) in pravilih laboratorijskega testiranja (ISTA), ki zagotavljajo najvišjo raven sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja. Tehnično kakovost semena (kalivost, čistota) pa zagotavljata ustrezna dodelava (sušenje, čiščenje, kalibriranje) in skladiščenje. Le certificirano seme daje zdrav, kakovosten in visok pridelek, hkrati pa prispeva k manjšemu obremenjevanju okolja.

Katero seme se certificira?

Certifikacija ali uradna potrditev je obvezna za seme poljščin (žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice) ter semenski krompir. Semen poljščin in semenskega krompirja se ne sme tržiti, če ni certificirano. Certificira se lahko tudi seme zelenjadnic.

Z uporabo certificiranega semena spodbujamo tudi semenarstvo in setev slovenskih sort, kar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira tudi v okvirun Programa razvoja podeželja 2014–2020 z ukrepoma kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko kmetovanje, saj se lokalne sorte ohranjajo le, če se pridelujejo.

Seme, ki je pridelano oziroma prvič dano na trg v Sloveniji, uradno potrdi:

Kmetijski inštitut Slovenije,
Služba za uradno potrjevanje
Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana

Telefon: (01) 2805 262
Elektronski naslov: certificiranje.semen@kis.si
https://www.kis.si/Sluzba_za_uradno_potrjevanje_SUP/

Prednosti uporabe certificiranega semena

 • Je sortno pristno in sortno čisto.
 • Ima visoko kalivost in ustrezno čistoto.
 • Je brez plevelov in ni okuženo z nevarnimi boleznimi in škodljivci, ki se lahko prenašajo s
  semeni.
 • Omogoča izkoriščanje genetskega potenciala sort.
 • Je pogoj za uvajanje sodobnih načinov kmetijske pridelave.
 • Omogoča namensko pridelavo (npr. paprika ali kumare za vlaganje, trda pšenica za testenine,
  koruza za zdrob …).
 • Pridelovalcem zagotavlja stabilne in kakovostne pridelke.

Slabosti uporabe lastnega pridelka za setev

 • Vprašljiva sortna pristnost in slabša sortna čistost.
 • Neznana in nezadostna kalivost in čistota semena (prisotnost plevelov in drugih primesi),
  neznano zdravstveno stanje (možnost okuženosti z nevarnimi boleznimi), možna prisotnost
  škodljivcev.
 • Ni mogoče določiti količine potrebnega semena na hektar, ker ni znana uporabna vrednost
  semena (ni podatkov o kalivosti, čistoti, absolutni masi).
 • Manjši pridelki v primerjavi s prejšnjim letom (od nekaj odstotkov pri žitih do celo 70 % pri
  krompirju).
 • Slabša kakovost in manjša tržna vrednost pridelkov.
 • Manjša varnost krme in živil (na primer prisotnost sneti).

Kako na trgu prepoznamo certificirano seme

Vsako pakiranje (vreča, vrečka, škatla, zaboj …) certificiranega semena je originalno zaprto in označeno z uradno etiketo. Etiketa mora biti na pakiranju nameščena tako, da je ni mogoče odstraniti in ponovno pritrditi, ne da bi bilo to opazno. Uradno etiketo izda certifikacijski organ. Etiketa mora biti predpisane velikosti in barve, na etiketi morajo biti navedeni predpisani podatki o semenu (vrsta, sorta, kategorija, datum zapiranja ali datum zadnje analize semena, neto masa pakiranja…) in ime organa, ki je uradno etiketo izdal. Barva etikete je odvisna od kategorije semena.

Več preberite v zloženki:


Sorodni članki

Štafeta semen za svetlo prihodnost samooskrbe

Gibanje Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen je vseslovensko gibanje za sejanje, izmenjavo in hranjenje avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen in sadik zelenjave, sadnih vrst, poljščin, zelišč in sadnih vrst v Sloveniji ter povečanje samooskrbe s sonaravno pridelano hrano. Pogovarjali…

Več...

Projekt Semenjalnica za pridelavo ekoloških semen

Uspešno se je zaključil projekt »Semenjalnica«, namenjen večji samooskrbi z ekološkimi semeni. V okviru pobude so ekološki kmetje v dveh letih pridelali okoli 700 kilogramov ekoloških semen. Projekt Semenjalnica se je osredotočil na vzpostavitev lokalne pridelave ekoloških semen, s posebnim…

Več...

Gojimo domače sorte!

Pot do lokalno pridelane hrane je pot skrbno izbranega semena. V času setve, ki je za večino priljubljenih rastlinskih vrst v prvi polovici koledarskega leta, je na mestu premislek o uporabi semena domačih sort. Avtohtone, domače in tradicionalne sorte so…

Več...

Misija: Najboljše seme

Za kakovostno kmetijsko rastlino potrebujemo kakovostno seme. Spodbujanje domačega semenarstva je misija, ki širi sporočilo o prehranski varnosti in zdravem načinu prehranjevanja. Pridelava kakovostnega semena na slovenskih tleh, zlasti za ekološko pridelavo, je po besedah nekaterih predstavnikov semenarskih hiš velik…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem