»Opažam, da vedno pogosteje kupim živilo slovenskega porekla« | Lokalno, Samooskrba | Zgodbe o naši super hrani

»Opažam, da vedno pogosteje kupim živilo slovenskega porekla«

Po dobrem letu in pol izvajanja promocijske kampanje »Naša super hrana« že lahko ugotavljamo pozitivne učinke skupne promocije lokalno pridelane in predelane hrane. Kampanja je povečala ozaveščenost potrošnikov o pomenu hrane iz bližine, večja je prepoznavnost izdelkov in tudi označbe »izbrana kakovost – Slovenija«, s katero pridelovalci in predelovalci slovenskim potrošnikom zagotavljajo kakovost in izvor živil.

Proizvodi, označeni z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija« so na policah trgovin bolj prepoznavni, potrošnikom pa je s tem olajšana odločitev za nakup kakovostnih proizvodov, ki so pridelani ali rejeni ter predelani v Sloveniji, redno kontrolirani in jamčijo določene posebne lastnosti. Pozitivni učinki dosedanje kampanje so spodbudili tudi druge sektorje za vstop v promocijo in v shemo kakovosti »izbrana kakovost«. Tako pa se krepi lokalna pridelava in predelava ter ohranja delovna mesta na podeželju in v živilsko predelovalni industriji.

Ugodni rezultati potrošniških raziskav

Triletna promocijska kampanja pod sloganom »Naša super hrana«, ki zajema splošno promocijo in promocijo sheme kakovosti »izbrana kakovost« je prva tovrstna promocija za lokalno pridelano in predelano hrano pri nas, medtem ko sosednje države sicer tako promocijo izvajajo že več desetletij. Prednosti sodelovanja v skupni promociji so vse bolj prepoznavne tako med pridelovalci kot med predelovalci v različnih sektorjih. Varna, sledljiva, kakovostna in lokalno pridelana hrana pa postaja vse pomembnejša tako s stališča varovanja zdravja kot tudi strateškega vidika zagotavljanja prehranske varnosti v nestabilnih razmerah. Kot kažejo rezultati dolgoročnega spremljanja uspešnosti kampanje »Naša super hrana«, se je odnos do slovenske hrane dodobra izboljšal.

Grafika NSH

Skoraj desetina anketiranih meni, da pogosteje kupijo živilo slovenskega porekla

O doslej izvedenih promocijskih aktivnostih lahko rečemo, da so bile učinkovite že v poldrugem letu izvajanja. Napredek prepoznavnosti pri potrošnikih se spremlja z raziskavami, ki jih kontinuirano izvaja agencija Valicon.

V okviru javnomnenjskih raziskav na vzorcu 1200 potrošnikov, ki se izvajajo v okviru kampanje, se med drugim preverja, koliko raste lastna percepcija potrošnikov, da pogosteje kupujejo slovenske prehranske proizvode. V ciljni skupini ženske 25 do 55 let, v kateri se izvaja kampanja, je po raziskavi oktobra 2017 za 8 odstotnih točk porastlo strinjanje s trditvijo: “Opažam, da vedno pogosteje kupim živilo slovenskega porekla“, glede na rezultate raziskave pred začetkom kampanje leto poprej.

Rezultati kažejo, da potrošniki lokalno hrano vse večkrat zaznavajo kot bolj kakovostno in zaupanja vredno (porast strinjanja s trditvijo »lokalna hrana je kakovostna« znaša 12 odstotnih točk). Poleg tega se kaže, da ima potrošnik večjo željo po lokalnih proizvodih in da se ta tudi večkrat znajde v nakupovalnem vozičku, saj potrošniki za 12 odstotnih točk pogosteje nakupujejo lokalne proizvode. Na prepoznavnosti je pridobila tudi označba »izbrana kakovost – Slovenija«, ki potrošniku zagotavlja slovensko surovino in predelavo, višjo kakovost ter dodatno kontrolo tako označenih proizvodov; poznavanje pomena sheme je naraslo za kar 37 odstotnih točk. Prav tako je poraslo zaupanje v lokalno hrano (strinjanje s trditvijo »lokalna hrana je zaupanja vredna« je poraslo za 6 odstotnih točk) in želja po lokalnih proizvodih – ta je porasla za 3,3 odstotne točke. Vsi navedeni podatki se nanašajo na rezultate v izhodiščni raziskavi, izvedeni leta 2016.

Masovna industrijska pridelava hrane, nesledljivost izvora in dolgi transporti hrane so dejavniki, ki med potrošnike vnašajo nezaupanje do hrane z drugih koncev sveta

Potrošniki torej vedno bolj vedo, da živila, označena z znakom »izbrana kakovost«, predstavljajo hrano, ki je v celoti pridelana in predelana v Sloveniji. Komuniciranje, kot se izvaja v okviru kampanje, je tek na dolge proge. Vedeti pa moramo, da je za konkreten premik na prodajnih policah potrebnih tri do pet let intenzivnega komuniciranja, saj potrošnik na podlagi posredovanih informacij spreminja zavedanje, spremenjena stališča pa šele rezultirajo v povečanem nakupu. Zaenkrat zaznavamo pozitivno spreminjanje stališč pri potrošnikih, kaže pa se tudi trend v rasti vrednosti kazalnika, da so potrošniki za živila, ki so pridelana v Sloveniji, celo pripravljeni plačati višjo ceno.

Skupaj učinkovitejši

Pomembno je, da prednosti skupne promocije prepoznavajo vsi deležniki. Pogoj za izvajanje kampanje je namreč ta, da k financiranju pristopijo tudi pridelovalci in predelovalci določenega sektorja. Z denarjem, ki ga pridelovalec in predelovalec plačata za skupno promocijo (npr. 0,25 evra za 1000 litrov mleka), posameznik ne bi mogel izpeljati učinkovite oglaševalske akcije, z manjšimi prispevki različnih zavezancev za plačilo pa je mogoče zbrati upoštevanja vredno vsoto za posamezni sektor; najmanj 40 odstotkov vrednosti zbranega prispevka pa doda še država.

V shemo »izbrana kakovost« so se doslej prostovoljno vključili skoraj vsi pridelovalci in predelovalci mleka in govejega ter perutninskega mesa, saj se zavedajo pomena učinkov plačanega prispevka za promocijo njihove pridelave in predelave. Z letošnjim letom pa v promocijo vstopa tudi sektor sadja, prav tako pa je izražena namera sektorjev prašičereje in drobnice.

Kako poteka promocija in kdo se lahko priključi

Sistemska promocija lokalne hrane, ki se izvaja po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP) je del politike krepitve prehranske samooskrbe Slovenije. Izključni cilj izvajanja zakona je nagovarjati slovenskega potrošnika, da posega po lokalni hrani. Promocijo izvajajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, organi v njegovi sestavi in svet za promocijo. Svet za promocijo je oblikoval sektorske odbore, v katerih so predstavniki reprezentativnih interesnih skupin (več lahko preberete na tej povezavi). Promocija lokalne hrane zajema dve področji, kot jih določa ZPKŽP.

Prvo področje je generična promocija, ki predstavlja prednosti lokalne hrane. Usmerjena je v osveščanje potrošnikov o lokalni hrani. Drugi del promocije je namenjen posameznim sektorjem: mleko, meso, sadje, vrtnine, med, oljčno olje, vino in žita, od katerih so se doslej prostovoljno za promocijo odločili sektorji mleka, mesa in sadja. Ta promocija steče takrat, ko se sektor odloči, da vstopi v promocijo. To pomeni, da začne zbirati prispevke za promocijo, s katerimi se sofinancira promocija, drugi pogoj pa je vstop v shemo »izbrana kakovost«.

O vrstnem redu promocij odločajo sektorji in ne Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kljub temu, da promocijske aktivnosti sofinancira. Dokler se sektor sam ne odloči za vstop v promocijo Ministrstvo nima vzvodov, da samo izvaja sektorsko promocijo, saj mu EU zakonodaja to prepoveduje.

Sredstva prispevajo pridelovalci in predelovalci

Čeprav je ministrstvo v zadnjih letih že izvajalo splošno promocijo lokalne hrane, pa prizadevanja države niso dovolj. Za učinkovite kampanje je treba nagovarjati potrošnika bolj neposredno, kar pa je možno z izvajanjem SEKTORSKE PROMOCIJE in PROMOCIJE SHEM KAKOVOSTI. Za financiranje tovrstne promocije zakonodaja EU zahteva, da del sredstev za promocijo prispevajo pridelovalci oziroma predelovalci. Vlada RS je na pobudo kmetijskega in živilskega sektorja leta 2011 sprejela Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Ta omogoča, da se lahko posamezni sektorji samostojno odločijo za sodelovanje v sektorski promociji in dodajo svoj finančni prispevek. S tem je dana možnost, da se promovira tudi konkretne proizvode, in sicer tiste, ki so vključeni v sheme kakovosti.

K sistemski promociji sta prva pristopila sektor mleka ter govejega in perutninskega mesa, zato se je najprej začela promocija za ta dva sektorja. Sektor sadja je naslednji, ki namerava vstopiti v promocijo, ki se bo aktivno začela izvajati v letu 2019. Ponovno pa se je konstituiral sektor vrtnin, ki intenzivno pripravlja vsebine in odločitve za vstop v promocijo in shemo Izbrana kakovost – Slovenija.

Izbrana kakovost – Slovenija

Za namen promocije po zakonu je Slovenija vzpostavila tudi nacionalno shemo kakovosti »izbrana kakovost«. Pridelovalci in predelovalci z vstopom v to shemo svoje proizvode lahko ustrezno označijo. Proizvodi, označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, so tako na policah trgovin bolj prepoznavni, potrošnikom pa je s tem olajšana odločitev za nakup kakovostnih proizvodov, ki so pridelani ali rejeni in predelani v Sloveniji, redno kontrolirani in jamčijo določene posebne lastnosti.

V sklopu promocije potekajo tudi degustacije izdelkov, označenih z zaščitnim znakom »izbrana kakovost Slovenija«, ki jih lahko preverite na povezavi dogodki.

Logotip IK

Sorodni članki

Raje kot v smeti pretvorimo v nove jedi

V kuhinji se nam pogosto zgodi, da nam pri pripravi obrokov ostanejo nekatera živila, na primer krompir, testenine, riž, kruh ali zelenjava. Že z malo domišljije jih lahko koristno porabimo za pripravo novih jedi ter tako bistveno zmanjšamo količino zavržkov…

Več...

Kako zadržimo vodo v zemlji v sušnih obdobjih?

Uporaba zastirke, travnih muld ter grede »pogače« so učinkoviti načini za dolgotrajno zadrževanje vlage na vrtovih. Govorili smo z ddr. Ano Vovk Korže, ki na svojem »Učnem poligonu za samooskrbo« predstavlja v živo različne načine priprave gredic, da bodo med…

Več...

Vrtičkarji, pripravite se na sušo

Vremenoslovci napovedujejo rekordno vroče poletje. Vročina, suša in skrajne temperature močno prizadenejo vrtnine, ki nujno potrebujejo vodo. Pripravili smo nekaj nasvetov, kako lahko v poletnem času kar najbolje obvarujete svoj vrtiček.Suša lahko bistveno vpliva na količino in kakovost pridelka, vendar…

Več...

Zakaj izbrati lokalno hrano?

Za človekovo zdravje in dobro počutje je med drugim zelo pomembno tudi uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja.  Lokalna trajnostna oskrba pa ima poleg bolj kakovostnih živil še širši družbeni pomen.Pomembno se je zavedati, da lokalno predelana hrana…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem