Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >

OBVESTILO za sektorja mleka in mesa o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.10.2020 dalje!

Obložena miza z napisom Naša super hrana 15.9.2020

Obveščamo vas, da smo prejeli informacijo o odločitvi Evropske komisije, da sta shemi pomoči »Promocija in informiranje o kmetijskih proizvodih v sektorju MLEKA za obdobje 2020–2022« in »Promocija in informiranje o kmetijskih proizvodih v sektorju MESA za obdobje 2020–2022« združljivi z notranjim trgom, v skladu s točko (c) tretjega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Na podlagi Odredbe o Programu promocije sektorja mleka za obdobje 2020-2022 in Odredbe o Programu promocije sektorja mesa za obdobje 2020-2022 bo ministrstvo v septembru objavilo Naznanilo o prejetju sklepa (postopki že tečejo), kar pomeni, da se bo obvezni prispevek za oba sektorja začel obračunavati od 1.10.2020 dalje.

OBDOBJE PLAČEVANJA PRISPEVKA

Zavezanci so dolžni obvezni prispevek za promocijo v sektorju MLEKA in MESA (govedo in perutnina) obračunavati za obdobje od 1.10.2020 do 31.12.2022. Prispevek bodo lahko obračunavali ali mesečno (do 20. v mesecu za pretekli mesec) ali letno (do 31.1. za preteklo leto) od količin predelanega slovenskega mleka oziroma števila zaklanih živali (govedo in perutnina) v tem obdobju.

NOVOST: ELEKTRONSKI VNOS OBRAZCEV!

Zavezanci za plačilo prispevka po novem obvezno poročajo v NOVO elektronsko aplikacijo Evidenca plačila prispevka za promocijo; kratek naziv: Aplikacija EZPP.

Aplikacija EZPP (ki nadomešča stare ročne obrazce) je dostopna na naslovi strani spletne strani www.nasasuperhrana.si oziroma na povezavi TUKAJ.

Za lažjo uporabo so na voljo Navodila za uporabo aplikacije

 

Kako pridobiti KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO ali smsPASS?

Podrobna navodila so pod rubriko Za pridelovalce in predelovalce/obvezni prispevek za promocijo: https://www.nasasuperhrana.si/za-pridelovalce/obvezni-prispevek-za-promocijo/


Sorodni članki

Začela se je promocijska kampanja o prednostih lokalne ribje hrane

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo začeli z nacionalno generično kampanjo za promocijo lokalnega ribištva, s katero bomo ozaveščali pozitivnih vidikih uživanja rib ter o kakovosti, svežini in pestrosti izbire lokalnih rib in školjk, ki so dostopne po…

Več...

Ob svetovnem dnevu jabolk poudarek na prednostih lokalnega sadja

21. oktobra vsako leto obeležujemo svetovni dan jabolk, ki je odlična priložnost za promocijo lokalnih, slovenskih jabolk. V Sloveniji imamo odlične pogoje za pridelavo jabolk, ki po kakovosti resnično izstopajo. V Sloveniji imamo odlične pogoje za pridelavo kakovostnih jabolk, saj…

Več...

Sodelujte v raziskavi o odpadni hrani

Pridružite se najobsežnejši slovenski raziskavi o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih. Za ta namen so na Ministrstvu za okolje in prostor izdelali kuhinjski dnevnik odpadne hrane.Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2019 zavrgel povprečno 67 kg hrane, v letu 2020…

Več...

Obeležujemo 41. Svetovni dan hrane

Svetovni dan hrane poteka pod okriljem Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO). V več kot 150 državah sveta bodo potekali različni dogodki, namenjeni poudarjanju ključnih sporočil ob svetovnem dnevu hrane. Letošnjo rdečo nit letošnjega 41. Svetovnega dneva hrane…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem