OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje! | Obvestila, Obvestila in gradiva
Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!  Preberite več >

OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejeli vse pravne podlage, ki so potrebne za pobiranje prispevka za promocijo za sektorju sadja za programsko obdobje 2021-2023.

Na podlagi objavljenega Naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU (Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17.12.2021), se s 1.1.2022 ponovno začne z obračunavanjem in plačevanjem prispevka za programsko obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2023.V nadaljevanju vam podajamo glavne informacije glede obveznega plačevanja prispevka za promocijo.

Prispevek v sektorju sadja se plača od:

– hektarja kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka (za pridelovalce sadja*) in znaša 20 EUR/ha
– od količine odkupljenega, v Republiki Sloveniji pridelanega, sadja, ki je bilo predelano (za predelovalce sadja**) in znaša 1,5 EUR na tono sadja.

*Plačevanje prispevka za pridelovalca:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo enkrat letno (predvidoma v mesecu januarju tekočega leta) posredovala nosilcu kmetijskega gospodarstva ODLOČBO o odmeri prispevka. Obračunani znesek mora zavezanec poravnati v roku 20 dni od prejema odločbe.Odločbe bodo izstavljene zavezancem zaporedno v obdobju treh let (2022 za leto 2021, 2023 za leto 2022 in 2024 za leto 2023).

**Plačevanje prispevka za predelovalca:

Predelovalec (kupec), je dolžan sam obračunavati prispevek za promocijo.
Prispevek mora obračunati za vse količine predelanega slovenskega sadja v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Prispevek lahko plačuje MESEČNO (do 20. v mesecu za pretekli mesec) ali LETNO (do 31.1. za preteklo LETO)

Obvezno poročanje o količinah predelanega slovenskega sadja poteka zgolj preko Aplikacije EZPP, ki tudi izračuna višino prispevka za plačilo.

Aplikacija EZPP je dosegljiva na spletni strani: https://www.nasasuperhrana.si/, kjer so priložena tudi navodila za uporabo le-te.

Vsi zadevni predpisi, kakor tudi Navodila za plačilo prispevka v sektorju sadja, za obdobje 1. januarja 2021 do 31. decembra 2023, so objavljena na spletni strani “Naša super hrana” na povezavi: https://www.nasasuperhrana.si/za-pridelovalce/zakonodaja-dokumenti-obrazci-promocija/


Sorodni članki

Vrtičkarji, pripravite se na sušo

Vremenoslovci napovedujejo rekordno vroče poletje. Vročina, suša in skrajne temperature močno prizadenejo vrtnine, ki nujno potrebujejo vodo. Pripravili smo nekaj nasvetov, kako lahko v poletnem času kar najbolje obvarujete svoj vrtiček.Suša lahko bistveno vpliva na količino in kakovost pridelka, vendar…

Več...

Slovensko mlado zelje poka od zdravja

Slovensko mlado zelje je že na voljo v trgovinah in neposredno pri pridelovalcih. Seznanite se, zakaj ga je koristno vključiti v polnovredno in zdravo prehrano. Zelje ima že od nekdaj pomembno vlogo v prehrani ljudi, saj izstopa po izredno veliki…

Več...

Kako zadržimo vodo v zemlji v sušnih obdobjih?

Uporaba zastirke, travnih muld ter grede »pogače« so učinkoviti načini za dolgotrajno zadrževanje vlage na vrtovih. Govorili smo z ddr. Ano Vovk Korže, ki na svojem »Učnem poligonu za samooskrbo« predstavlja v živo različne načine priprave gredic, da bodo med…

Več...

Slovenski siri, ki nosijo Zaščiteno označbo porekla

Slovenski siri z Zaščiteno označbo porekla se ponašajo s svojimi edinstvenimi zgodbami, zagotavljajo kakovost ter z vizualno oznako olajšajo vašo izbiro pri nakupu. Veste, kateri slovenski siri so vključeni v to shemo kakovosti? Slovenski siri že sicer izstopajo po kakovosti,…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem