Naj bo dan slovenske hrane vsak dan | Dan slovenske hrane | Zgodbe o naši super hrani

Naj bo dan slovenske hrane vsak dan

Tudi letos bo tretji petek v novembru v znamenju slovenske hrane. 21. novembra bomo namreč že tretje leto zapored praznovali dan slovenske hrane. Razglasitev dneva slovenske hrane spodbuja k povezovanju in celostni obravnavi kmetijskega, okoljskega, zdravstvenega in izobraževalnega vidika. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami letos izvajalo že četrto leto zapored.

Namen projekta je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane, spodbujanje razmišljanja in delovanja v smeri lokalne samooskrbe ter ozaveščanje najširše javnost o pomenu lokalno pridelane hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. Kot vsako leto, se bo projektu tudi letos priključila vrsta organizacij.

Projekt izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Čebelarsko zvezo Slovenije (pobudnica projekta), Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Inštitutom za varovanje zdravja, Zavodom za šolstvo, GIZ Mlekarstva Slovenije in GZS – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, aktivno pa sta se vključili tudi Zadružna zveza Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Čebelarji iz Čebelarske zveze Slovenije pripravljajo številne aktivnosti vezane na izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Številni čebelarji bodo obiskali vrtce in šole v domačem kraju in skupaj z njimi pripravili aktivnosti, preko katerih bodo otroci spoznavali pomen čebele za okolje in pridelavo hrane.

Člani GZS-ZKŽP pri izvedbi Dneva slovenske hrane in Tradicionalnega slovenskega zajtrka sodelujejo kot dobavitelji kruha, jabolk, mleka in mlečnih izdelkov, masla in medu. Dr. Tatjana Zagorc (direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij) pravi, da je Tradicionalni Slovenski zajtrk aktivnost celotne agro-živilske verige, ki je pomemben predvsem z vidika povezovanja kmetijstva, čebelarstva in živilske industrije.

Projekt zajema vse vrtce in šole v Sloveniji, kar pomeni, da zajema celotno populacijo vrtčevskih in šolskih otrok. Privzgajanje zdravih prehranskih navad je namreč najbolj učinkovito zgodaj v otroštvu, ko otroci najbolje sprejemajo vrednote in so tudi najbolj dovzetni in sprejemljivi na prehransko vzgojo. Uravnoteženo prehranjevanje v obdobju odraščanja je pomembno, ker omogoča optimalno zdravje, rast in intelektualni razvoj, hkrati pa preprečuje nastanek zdravstvenih težav in z njimi v otroštvu, ali odrasli dobi, povezanih bolezni.

Prav tako je na ta dan namen izobraževati, obveščati in ozaveščati o preprečevanju nastajanja odpadkov, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, racionalnem ravnanju z embalažo ter nenazadnje o zmanjševanju količin zavržene hrane.

Spodbudno je, da se je večina vrtcev in šol odločila, da bo vsebine projekta obravnavala tudi večkrat skozi celo šolsko leto, kar je ključno za uspešnost projekta. Le-ta se kaže tudi z aktivno vključitvijo večine otrok in sodelavcev v številne spremljajoče dejavnosti projekta ter z vzpostavitvijo sodelovanja s peki, čebelarji, kmetijami, zadrugami, aktivi kmetov ter drugimi pomembnimi deležniki. Za izvajanje projekta so zaslužni vzgojitelji in učitelji, ki povezujejo določene deležnike, podajajo otrokom ključna sporočila o omenjenih vsebinah in jih utemeljujejo na konkretnih primerih.

Akciji se bodo poleg omenjenih organizacij pridružili tudi trgovci. Eden od njih bo dan pred dnevom slovenske hrane skupaj s svojimi dobavitelji na železniški postaji v Ljubljani med 7.00 in 8.30 delil mimoidočim tradicolnalni slovenski zajtrk.

Pomembno je, da si ne le na ta dan, temveč tudi tekom leta večkrat privoščimo tradicionalni slovenski zajtrk, ki naj vsebuje jedi, za katere sodimo, da so tradicionalno slovenske in hkrati koristijo lepšemu začetku delovnega dne.


Sorodni članki

Tretji petek v novembru je dan slovenske hrane

Osnovni namen dneva slovenske hrane, v okviru katerega poteka tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga letos obeležujemo 18. novembra, je izobraževati in ozaveščati naše mlade in z njimi tudi širšo javnost o velikem pomenu uravnoteženega prehranjevanja. Za dobro hrano…

Več...

Del učnih vsebin bo v petek posvečen slovenski hrani

V petek bodo učenci v okviru dneva slovenske hrane del pouka namenili vsebinam o pomenu slovenske hrane. Na novinarski konferenci so bili predstavljeni ključni poudarki in kratek opis desetletne poti Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Dan slovenske hrane se je v preteklih…

Več...

Pogovor z ministrom o dnevu slovenske hrane

Minister dr. Jože Podgoršek je v pogovoru za Radio Ognjišče spregovoril o pomenu dneva slovenske hrane in o Tradicionalnem slovenskem zajtrku.Tretji petek v novembru (20. novembra) bomo obeležili dan slovenske hrane. Na ta dan je vsako leto po vsej Sloveniji…

Več...

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

Prihaja tretji novembrski petek, dan, ki ga vsako leto posvetimo osveščanju o pomenu lokalno pridelane hrane, v šolah in vrtcih pa ga zaznamujejo s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Vse pogosteje dan slovenske hrane obeležijo tudi posamezniki in celo podjetja ter institucije.…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem