Mleko kot osnovna surovina | Mleko | Prednosti lokalnega okolja

Mleko kot osnovna surovina

Mleko je osnovna surovina vseh mlekarn. O tem, kako v mlekarnah poskrbijo za sledljivost mleka in vseh posamičnih mlečnih izdelkov, narejenih iz tega mleka, smo se pogovarjali z Ljubljanskimi mlekarnami. Zanimale so nas tudi podrobnosti o tem, kako pridelava mleka vpliva na slovensko gospodarstvo in podeželje ter kakšne so njene prednosti.

Kako skrbite za sledljivost mleka?

Ljubljanske mlekarne imamo za namen sledljivosti vzpostavljen poseben računalniški operacijski sistem, s katerim sledimo celotnemu krogotoku od sprejema surovine do izdaje končnega izdelka iz podjetja. Ta nam omogoča vpogled v vse podatke: kdaj in na kateri liniji je bil izdelek proizveden, kdo je upravljal stroj, katere sestavine, embalažni materiali in surovine so bili uporabljeni, pa tudi izvor surovin in analize, ki jih je opravil ob sprejetju v svoj proizvodni obrat.

Kaj sledljivost pomeni za potrošnika?

Na zunaj se to vidi v obliki datuma, ki je odtisnjen na izdelku. Ta označuje, do kdaj je izdelek uporaben oziroma do kdaj mlekarna zanj zagotavlja najvišjo kakovost, tako s stališča zdravja kot okusa. Običajno je označena tudi ura, ko je bil izdelek narejen, nekatere proizvodne naprave pa omogočajo celo označbo linije, na kateri je bil pakiran. Vsi ti podatki omogočajo celostno sledljivost, ki smo jo pojasnili pri prejšnjem vprašanju. Na primer: s pregledom podatkov v računalniškem sistemu v mlekarni je mogoče ugotoviti, iz katere šarže surovega mleka je bilo recimo določeno čokoladno Alpsko mleko proizvedeno, da vsebuje pinjenec, katere so vse ostale sestavine v tem mleku in za katere vrste čokoladnih pripravkov gre. Razbrati je mogoče celo, na kakšnih temperaturah je bilo mleko, ki je v izdelku in polizdelku, predelano (pasterizirano, sterilizirano, oboje …) ter kateri embalažni elementi so bili uporabljeni. S potrošnikovega vidika nam to na primer pomaga, kadar se zgodi reklamacija.

Kako z mlekom in mlečnimi izdelki ravnati v kuhinji?

Mleko in mlečni izdelki spadajo večinoma med sveže izdelke, za katere je potrebno zagotoviti ustrezno hladno verigo na celotni poti do končne uporabe. Trajno mleko, smetano in napitke lahko do uporabe hranimo na sobni temperaturi, po odprtju embalaže pa jih hranimo v hladilniku. Na vsakem mlečnem izdelku je navedeno, na kateri temperaturi se mora hraniti, da zagotovimo ustrezno kakovost in lastnosti izdelka do konca njegovega roka trajanja.

Kako pridelava mleka vpliva na slovensko gospodarstvo in podeželje?

Pridelava mleka je v Sloveniji ključna kmetijska dejavnost in temelj slovenskega kmetijstva. Hkrati je to tudi ena od panog, ki je najbolje organizirana in na kateri temelji uspešnost slovenskega zadružnega sistema. Pridelava mleka se izvaja na celotnem ozemlju Slovenije in je hkrati način življenja na podeželju. Zato slovenski pridelovalci mleka kljub zahtevnim pogojem pridelave in delovanju v zahtevnem tržnem okolju vztrajajo in način življenja ter dejavnost prenašajo na naslednje generacije. Pridelovalci mleka so ob tem vzdrževalci in ohranjevalci lokalnega okolja. Pridelava mleka v Sloveniji poteka na okolju, živalim in ljudem prijazen način. Je temelj, ki ohranja zdrav način življenja ljudi na podeželju, hkrati pa  vsem nam na tehnološko visokem nivoju zagotavlja kakovostno, zdravo ter varno hrano.

Kako se zaradi lokalnosti pridelave in predelave ohranja kakovost mleka in mlečnih izdelkov?

Prireja mleka v Sloveniji v glavnem temelji na družinskih kmetijah in se močno razlikuje od prireje mleka v nekaterih državah v EU. To pomeni boljšo skrb za zdravje in dobro počutje živali, prireja mleka je manj intenzivna, skrb za okolje je na visoki ravni. Sicer pa že dejstvo, da ima vsaka krava svoje ime, veliko pove.

S ppredelavo slovenskega mleka v Sloveniji ohranjamo krajše transportne poti, kar pozitivno vpliva na svežino in  kakovost mleka, in je tudi bolj prijazno do okolja.


Sorodni članki

Ste že slišali za seneno mleko?

Seneno mleko je posebna vrsta mleka, ki izvira iz kmetijske prakse, pri kateri krave niso krmljene s silažo. V poletnih mesecih se živali pasejo, pozimi pa se prehranjujejo predvsem s senom. Preberite, v čem so prednosti tovrstne pridelave in po…

Več...

Zmaga: ko poznaš kakovost in poreklo svojega mleka ali mlečnega izdelka

Sprehod med policami trgovin in izbor mleka in mlečnih izdelkov je za potrošnika pravi izziv. Kako veste, da je izdelek kakovosten? Odkar je slovenski mlečni sektor vključen v nacionalno shemo kakovosti živil, imenovano »izbrana kakovost«, je odločitev za potrošnike lažja.…

Več...

Želja po kakovostnem mleku ostaja enako živa kot nekoč

Babice pripovedujejo: nekoč so pastirji gnali živino na pašo, kmetje so krave zjutraj molzli ročno, mleko pa se je odkupovalo kar od okoliških kmetij. Pa danes? Skozi leta se je mlekarska panoga razvijala, molža in postopki predelave mleka so tehnološko…

Več...

Na kmetiji predelano mleko nosi oznako »kmečki«

Začelo se je z nakupom ene koze leta 1991 in željo pridelovati mleko za svoje otroke. Danes Irena Orešnik s pomočjo družinskih članov na svoji ekološki kmetiji pridela približno 40.000 litrov mleka. Iz njega v Sirarstvu Orešnik izdelujejo jogurte, skuto…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem