Mag. Peter Polanič: »Epidemija je spodbudila uživanje lokalnih mesnih izdelkov.« | COVID 19, Lokalno, Meso | Izbrana kakovost - Slovenija

Mag. Peter Polanič: »Epidemija je spodbudila uživanje lokalnih mesnih izdelkov.«

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je bila predelava mesa izvedena v Sloveniji, ves proces pa je podvržen dodatnim neodvisnim kontrolam.

Slovenci radi jemo meso in ga kot del uravnotežene prehrane vključujemo v obroke skozi celo leto. Še posebej radi si privoščimo mesne dobrote z žara. O pomenu mesnopredelovalne panoge v Sloveniji je spregovoril mag. Peter Polanič, predsednik uprave Skupine Panvita. Številni lokalni pridelovalci in predelovalci mesa so vključeni v shemo »izbrana kakovost«, njihovi izdelki pa so označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Po mnenju sogovornika ta shema omogoča krepitev slovenske agroživilske verige na eni strani, hkrati pa enotno označevanje prispeva k večji prepoznavnosti kakovostne lokalne hrane na trgovskih policah.

Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva, ki pa se sooča s številnimi izzivi, kot so ohranjanje kmetijskih gospodarstev in kulturne krajine, zagotavljanje biotske raznovrstnosti in genetskega napredka, prireja kakovostnih živalskih proizvodov, trajnostno reševanje okoljskih izzivov in ne nazadnje dobro počutje živali. V Sloveniji med živinorejskimi panogami prevladuje govedoreja, sledijo ji perutninarstvo, prašičereja, reja drobnice, konjereja, čebelarstvo in druge. Z živinorejo je tesno povezana mesnopredelovalna industrija. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je stopnja samooskrbe Slovenije pri mesu v letu 2019 dosegla 81 odstotkov.

Gospod Polanič, kako ocenjujete razmere na slovenskem trgu mesa, mesnih izdelkov in mesnih pripravkov?

Razmere v mesni industriji že nekaj časa niso rožnate, na kar redno opozarjamo. Temu pritrjujejo tudi podatki zadnje raziskave trga, ki jo je pripravila GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Prireja mesa se je v zadnjih desetih letih v Sloveniji zmanjšala za 10 odstotkov, največ pri prašičereji – kar za 50 odstotkov. Razlog so predvsem pogoji in cene, na kar imamo, zaradi majhnosti domačega trga, tudi omejen vpliv.

Številni pridelovalci in predelovalci mesa se vključujejo v shemo »izbrana kakovost«. Kaj je dodana vrednost delovanja v skladu s to shemo?

Z vstopom v shemo »izbrana kakovost« rejec in predelovalec mesa potrošnikom zagotavljata, da je bila žival rojena in rejena v Sloveniji ter da je bila predelava mesa v celoti izvedena v Sloveniji. Temu v največji možni meri sledimo tudi v Panviti. Rejcu, ki je vključen v shemo »izbrana kakovost«, ima možnosti za večji in bolj predvidljiv odkup živali, stabilnejšo ceno in dolgoročnejše sodelovanje s predelovalci. Shema »izbrana kakovost« omogoča tudi krepitev slovenske agroživilske verige z zagotavljanjem odkupa od slovenskih rejcev in predelovalcev ter dolgoročno večanje proizvodnje v določenih sektorjih s slovenskimi osnovnimi surovinami. Z enotnim označevanjem se krepi tudi prepoznavnost kakovostne lokalne hrane na trgovskih policah.

Peter Polanič
Mag. Peter Polanič: »V Panviti vedno cenimo in poudarjamo spoštovanje vseh živih bitij, zato se trudimo graditi vzajemen odnos s svojimi partnerji v verigi.«

Meso, ki je pridelano in predelano v skladu s kriteriji sheme, ima oznako »izbrana kakovost – Slovenija«. Katere so ključne prednosti tako označenih izdelkov?

Ključno je, da so izdelki vse od surovine do končnega izdelka slovenskega porekla, da ustrezajo visokim kakovostnim kriterijem in so podvrženi dodatnim kontrolam. Ko kupec seže po mesu oziroma mesnem izdelku ali pripravku z oznako »izbrana kakovost – Slovenija«, je lahko popolnoma prepričan, da ima vse značilnosti, ki se nanašajo na pridelavo, predelavo, vzrejo ali kakovost osnovnih surovin. Tako imajo potrošniki zagotovilo, da je žival rojena in vzrejena v Sloveniji, da je meso tu predelano, vse to pa je še dodatno nadzorovano.

Kako v vašem podjetju zagotavljate sledljivost mesa?

Za kakovostno meso je potrebno sodelovanje vseh členov v verigi vrednosti. Skupina Panvita je edino mesnopredelovalno podjetje z rdečim in belim mesom v Sloveniji, ki zagotavlja vertikalno verigo. To pomeni, da imamo zagotovljen lasten celoten proces od njive do mize, kar nam omogoča optimalen nadzor kakovosti in maksimalno zagotavljanje zdravstvene varnosti v celotni verigi.

Kako vidite razliko v kakovosti mesa, ki je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji, v primerjavi s ponudbo iz tujine?

Meso lokalnega porekla je kakovostnejše iz več razlogov. Dobavne poti so krajše, zakonske omejitve pa so v primerjavi z nekaterimi tujimi državami strožje. Na primer, preventivno dodajanje antibiotikov v krmo je v Sloveniji prepovedano. Na tem področju se uvrščamo med države, ki porabijo najmanjšo količino antibiotikov. Slovenija ima kar za petino nižjo uporabo antibiotikov, kot je povprečje EU.

V Skupini Panvita osnovne surovine za predelavo in proizvodnjo mesnih izdelkov zagotavljamo iz lastnih farm prašičev in perutnine ter družinskih kmetij, s katerimi imamo vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje za rejo. Prav tako imamo znotraj skupine klavnice. Skozi celoten proces si prizadevamo za transparentnost in doseganje najvišjih standardov kakovosti. Izpostavil bi še to, da naše živali krmimo z lastno krmo iz slovenskih žit.  

Na kakovost mesa vpliva tudi ustrezno ravnanje z živalmi. Ali lahko potrošniki zaupamo, da se z živalmi pri lokalnih rejcih ravna spoštljivo?

V Skupini Panvita smo zavezani, da poslujemo transparentno in v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in standardi na tem področju. Eden izmed ciljev je ničelna toleranca do trpljenja živali, pri čemer sta stalni nadzor in redna inšpekcija ključna. Cenimo in poudarjamo spoštovanje vseh živih bitij, zato se trudimo graditi vzajemen odnos s svojimi partnerji v verigi in ne toleriramo neprimernega in nasilnega ravnanja z živalmi.

Izdelke v vašem podjetju ponujate tako končnim potrošnikom kot tudi kupcem v gostinstvu. Kako prisotno je slovensko meso v gostinstvu?  

Tako imenovani segment »HoReCa« je zelo specifičen in se od kupca do kupca zelo razlikuje. Zadnja leta opažamo, da vedno več gostincev išče in posega po lokalno pridelanem mesu in izdelkih. Vsekakor si želimo, da bi bilo le-teh še več.

Kako je na vedenje potrošnikov vplivala epidemija covida-19?

Epidemija je potrošnike predvsem spodbudila k uživanju sezonskih in lokalnih izdelkov, kar je dobro. V času korona krize je moč opaziti rast prodaje mesa in mesnih izdelkov, ki jih je enostavno pripraviti doma, in upad prodaje posebnih kosov mesa, ki se uporabljajo predvsem v gostinstvu.

Za zaključek: kako potrošnikom v Sloveniji teknejo mesne dobrote z žara?

Čevapčiči in druge dobrote za žar so še posebej aktualni v poletnem času, ko je sezona piknikov, druženj na prostem in uživanja v prostih večerih. Slovenci si sicer dobrote z žara radi privoščimo skozi vse leto, ne samo v času dopustov. V našem podjetju smo vodilni proizvajalec izdelkov za žar v Sloveniji.

V podjetju letno proizvedemo 18 tisoč ton svežega mesa, polpripravljenih mesnih izdelkov, barjenih, poltrajnih in sušenih mesnin. Ker se zavedamo, da se želje in potrebe potrošnikov nenehno spreminjajo, svojo ponudbo prilagajamo. Med drugim so naši izdelki brez alergenov, in sicer brez glutena, soje, jajc in večji del tudi brez laktoze.  

Ob tem bi izpostavil, da potrošnik z vsakim nakupom prispeva svoj delček k ohranjanju slovenskega podeželja, delovnih mest na kmetijah in razvoju slovenske pridelovalne ter predelovalne industrije. Vsi skupaj, celotna veriga od rejcev do kupcev mora imeti zavedanje o pomenu lokalne proizvodnje ter spodbujati in podpirati lokalne pridelovalce.

Hvala za pogovor.

Za spodbujanje uživanja lokalno pridelanega in predelanega mesa slovenski rejci in predelovalci mesa v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo promocijsko kampanjo s sloganom »Najboljše imamo doma«. Kampanja pod okriljem nacionalnega projekta »Naša super hrana« je namenjena osveščanju, da imamo v Sloveniji kakovostno ponudbo govejega in perutninskega mesa. Potrošniki lahko na trgovskih policah najdejo sveže meso, mesne izdelke in mesne pripravke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Znak zagotavlja preverjeno kakovost, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je bila predelava mesa izvedena v Sloveniji, ves proces pa je podvržen dodatnim neodvisnim kontrolam.

Poseganje po izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni podporo slovenskim pridelovalcem in slovenski prehrambni industriji. Naj bo torej slogan kampanje »Najboljše imamo doma« čim večkrat naše vodilo pri nakupih.

Izbrana kakovost
Znak »izbrana kakovost – Slovenija« označuje kakovostne izdelke, pridelane in predelane v Sloveniji.
Naše super meso - logotip

Sorodni članki

Ob dnevu jabolk poudarek na prednostih lokalnega sadja

21. oktober – dan jabolkV okviru kampanje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja organizira poseben dogodek, na katerem se bodo na šestih lokacijah po Sloveniji obiskovalcem stojnic delila jabolka z znakom »izbrana…

Več...

Zakaj je dobro posegati po ekološki lokalni hrani?

Ekološka hrana ni zgolj še en „trend“ na področju prehranjevanja, temveč je dejansko nujen in nepogrešljiv temelj tako za zdravje sodobnega posameznika kot tudi za okolje in družbo kot celoto. Kadar ekološka hrana izvira iz lokalnega okolja, pa se njene…

Več...

Ekološki kmet Macerl: Zame je ekološko kmetovanje logična izbira

Pogovarjali smo se z Urošem Macerlom, ekološkim kmetom, ki je izpostavil nekatere pomembne vidike ekološkega kmetovanja. Poudaril je, da je tak način pridelave podvržen strogim pravilom, zaradi česar je lahko tudi zaupanje potrošnikov v ekološko pridelavo večje, saj vedo, da…

Več...

Janez Rebec: Slovensko meso je med deseterico najboljših v Evropi

O proizvodnji kakovostnega perutninskega mesa smo se pogovarjali z mag. Janezom Rebcem, predsednikom uprave podjetja Pivka perutninarstvo. Podjetje, ki je bilo sprva ustanovljeno z namenom reprodukcije piščancev, v okviru katerega je delovala tudi Kmetijska srednja šola, se v zadnjih letih osredotoča na…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem