Ljubljanske mlekarne s spodbudami za ekološko pridelano mleko

Ob tem, ko so v Ljubljanskih mlekarnah napovedali odkup in predelavo ekološko pridelanega mleka, smo  o njihovih načrtih povprašali Antona Jakljeviča, direktorja oddelka za odkup mleka. Zdajšnja ponudba ekomleka še ne zadošča za pričakovano proizvodnjo, vendar v Ljubljanskih mlekarnah v aktualnem dveletnem obdobju bodoče ekokmetije podpirajo z  dodatkom k ceni mleka. Proizvodnjo ekoloških izdelkov bodo začeli, ko bodo zbrali dovolj mleka za uspešno izvedbo predelave v končni izdelek.

Znak »ekološki« zagotavlja ljudem in živalim prijazno pridelane in predelane izdelke. Gre za visoko kakovostne izdelke, ki vsebujejo najmanj 95 % sestavin ekološkega kmetijskega izvora.

Strahovi, da bi Ljubljanske mlekarne z novimi lastniki prenehale odkupovati slovensko mleko, so bili odveč. V lanskem letu ste od slovenskih zadrug in dobaviteljev odkupili 189 milijonov litrov mleka. Še več, med prvimi ste pristopili k shemi ‘izbrana kakovost« država pridelave in predelave Slovenija. Različni izdelki Ljubljanskih mlekarn tako danes ponosno razkazujejo ta znak.  Ali to pomeni, da so v shemo vključeni prav vsi dobavitelji?

Drži, lanski odkup pomeni 5,5 odstotno povečanje odkupa v primerjavi z letom pred tem. Letos bo ta številka zagotovo še večja in ocene v napovedih do konca leta kažejo na odkup več kot 200 milijonov litrov mleka. To nam ne bi uspelo brez dobaviteljev: v odkup je vključenih več kot 2000 slovenskih kmetov, ki se združujejo v 40 zadrug, od 17 večjih pa mleko odkupujemo tudi neposredno. In čisto vsi, od prvega do zadnjega, so vključeni v shemo.

Katere so po vašem mnenju prednosti sheme?

Vstop v nacionalno shemo kakovosti »izbrana kakovost« država pridelave in predelave Slovenija pod okriljem ministrstva je bilo samo logično nadaljevanje naše siceršnje usmeritve. Tako kot doslej, bomo v Ljubljanskih mlekarnah izdelke proizvajali izključno iz slovenskega mleka in še naprej zagotavljali njihovo visoko kakovost. Oznaka »izbrana kakovost«, ki jo je mogoče videti na izdelkih, pa je le še dodatno jasno in prepoznavno zagotovilo, da je bil proizvod v celoti pridelan in predelan v Sloveniji, da je zajamčena najvišja kakovost ter da je proizvodnja pod rednim nadzorom, zato ji potrošnik lahko zaupa. Oznaka nam dodatno pomaga utrditi verodostojnost glede kakovosti, ki je naša prioriteta.

Koliko ste morali spremeniti svoje poslovne procese, da lahko zagotavljate Izbrano kakovost?

Vstop v shemo za nas v smislu proizvodnje ne pomeni nikakršnih sprememb, saj smo že do zdaj delovali v skladu z vsemi načeli, ki jih prinaša omenjena shema kakovosti. Seveda pa je vstop v shemo zahteval kar nekaj administrativnega dela, kot so na primer komunikacija z dobavitelji in medsebojno usklajevanje, prilagoditev dizajna embalaž za umestitev znaka »Izbrana kakovost«, s tem povezano preverjanje zalog za pravočasno uvedbo znaka na embalažo ter formalne postopke certifikacije.

Ali so prav vsi izdelki Ljubljanskih mlekarn nosilci znaka Izbrana kakovost?

Velika večina naših najbolj priljubljenih izdelkov, ki so namenjeni slovenskemu trgu in jih proizvajamo v Ljubljanskih mlekarnah, je označena z znakom Izbrana kakovost.

Ne moremo pa reči, da znak nosijo vsi naši izdelki, saj jih veliko proizvajamo za tuje trge, nekaj posameznih izdelkov (na primer bio jogurt) je dokupljenih, v našem asortimanu so tudi sladoledi iz sadnih kaš, ki ne morejo biti del sheme, saj to niso mlečni izdelki in podobno.

Vaši načrti so usmerjeni tudi v odkup in predelavo slovenskega ekomleka. Katere so prednosti ekološke pridelave?

Ekokmetijstvo zagotavlja trajnostno ohranjanje zdravja in neobremenjenosti površin, ekosistemov in ljudi, ki uživajo tako pridelano hrano. Gre za ohranjanje biološke rodovitnosti tal, sklenjen tokokrog hranil, do živali prijaznejšo oskrbo in življenjsko okolje, zaščito narave, varčevanje z energijo … Vse njive, na katerih pridelujejo krmo, morajo biti pod ekološko kontrolo. Pogoje za ekološko kmetovanje urejajo evropske uredbe in tudi nacionalna zakonodaja. Menedžment na kmetiji za oskrbo živali, kontrolo, pripravo in izračunavanja krmnih obrokov pa je enak.

Ali trenutna ponudba ustreza vašim pričakovanjem?

Idealno bi bilo, da bi vsak drugi dan odkupili 25.000 litrov ekomleka, kar je 4,5 milijona litrov na leto. To je glede na trenutno prirejo ekološkega mleka v Sloveniji velika številka, glede na neizkoriščene možnosti na prodajnem trgu pa prav gotovo ne. Trenutno ekomleko odkupujemo od devetih kmetov. Pojavljajo se novi, ki so še v obdobju preusmeritve v ekokmetovanje, v Ljubljanskih mlekarnah pa jih z dodatkom k ceni mleka podpiramo tudi v aktualnem dveletnem obdobju.

Je slovenski kupec pripravljen na domače eko mlečne izdelke? Kdaj jih lahko pričakujemo na policah?

Proizvodnjo ekoloških izdelkov bomo začeli takoj, ko bomo zbrali dovolj mleka za uspešno izvedbo predelave v končni izdelek. Poleg znaka  »ekološki« bodo ti izdelki nosili tudi znak izbrane kakovosti.

Kaj pomeni ekološka pridelava?

Pri ekološkem načinu kmetovanja je prepovedana uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti, zato praktično ni mogoče pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali živilih.

Kmetijske pridelke oz. živila, ki se tržijo v Sloveniji se mora označevati z enotno označbo ››ekološki‹‹ in to le potem, ko je bil kmetijski pridelek oziroma živilo pridelano oz. predelano v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 128/06, 21/07 in 37/07), Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES. Poleg označbe ››ekološki‹‹ se lahko uporabljajo tudi okrajšave kot sta „bio” in „eko”.

Pri označevanju kmetijskih pridelkov oz. živil je obvezna tudi uporaba evropskega logotipa.

Ljubljanske mlekarne s spodbudami za ekološko pridelano mleko
Ocenite stran


Sorodni članki

Beljakove kepe v vanilijevi omaki

Kuhamo z našo super hrano! Za odlične beljakove kepe v vaniljevi omaki potrebujete le malo sestavin, med njimi tudi kakovostno slovensko mleko in smetano z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. https://www.youtube.com/watch?v=ZTOuMmEnTkI

Več...

Z nakupom slovenskega mleka in mlečnih izdelkov skrbimo za naše ljudi in naravo

Kakovost mleka in mlečnih izdelkov na naših trgovskih policah je lahko različna, tako kot je pestra njihova ponudba. Višjo kakovost mlečnih izdelkov z oznako »izbrana kakovost – Slovenija« nam zagotavljajo slovenski kmetje in slovenska mlečnopredelovalna industrija. Z nakupom teh izdelkov…

Več...

Kaj nam na mleku in mlečnih izdelkih zagotavlja znak "izbrana kakovost – Slovenija"

Na mleku in mlečnih izdelkih pogosto najdemo različne oznake, ki obljubljajo, da je izdelek »slovenski«. A to ni vedno jamstvo, da je celoten izdelek, vključno z osnovno surovino (v tem primeru mlekom), pridelan oz. predelan v Sloveniji.Znak »izbrana kakovost –…

Več...

Mlada sirarka Nina Dolenc: "Najraje imam delo z živalmi, delo v naravi in delo z ljudmi."

Mnogo slovenskih kmetij se ukvarja tako s pridelavo kot predelavo mleka, ob tem pa uporablja številne tradicionalne slovenske postopke. Proizvajalci, ki svoje izdelke označujejo z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« z navedbo KMEČKI, morajo poleg standardnih zahtev upoštevati še dodatne,…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem