Ljubljanske mlekarne s spodbudami za ekološko pridelano mleko | Ekološko, Mleko | Zgodbe o naši super hrani

Ljubljanske mlekarne s spodbudami za ekološko pridelano mleko

Ob tem, ko so v Ljubljanskih mlekarnah napovedali odkup in predelavo ekološko pridelanega mleka, smo  o njihovih načrtih povprašali Antona Jakljeviča, direktorja oddelka za odkup mleka. Zdajšnja ponudba ekomleka še ne zadošča za pričakovano proizvodnjo, vendar v Ljubljanskih mlekarnah v aktualnem dveletnem obdobju bodoče ekokmetije podpirajo z  dodatkom k ceni mleka. Proizvodnjo ekoloških izdelkov bodo začeli, ko bodo zbrali dovolj mleka za uspešno izvedbo predelave v končni izdelek.

Znak »ekološki« zagotavlja ljudem in živalim prijazno pridelane in predelane izdelke. Gre za visoko kakovostne izdelke, ki vsebujejo najmanj 95 % sestavin ekološkega kmetijskega izvora.

Strahovi, da bi Ljubljanske mlekarne z novimi lastniki prenehale odkupovati slovensko mleko, so bili odveč. V lanskem letu ste od slovenskih zadrug in dobaviteljev odkupili 189 milijonov litrov mleka. Še več, med prvimi ste pristopili k shemi ‘izbrana kakovost« država pridelave in predelave Slovenija. Različni izdelki Ljubljanskih mlekarn tako danes ponosno razkazujejo ta znak.  Ali to pomeni, da so v shemo vključeni prav vsi dobavitelji?

Drži, lanski odkup pomeni 5,5 odstotno povečanje odkupa v primerjavi z letom pred tem. Letos bo ta številka zagotovo še večja in ocene v napovedih do konca leta kažejo na odkup več kot 200 milijonov litrov mleka. To nam ne bi uspelo brez dobaviteljev: v odkup je vključenih več kot 2000 slovenskih kmetov, ki se združujejo v 40 zadrug, od 17 večjih pa mleko odkupujemo tudi neposredno. In čisto vsi, od prvega do zadnjega, so vključeni v shemo.

Katere so po vašem mnenju prednosti sheme?

Vstop v nacionalno shemo kakovosti »izbrana kakovost« država pridelave in predelave Slovenija pod okriljem ministrstva je bilo samo logično nadaljevanje naše siceršnje usmeritve. Tako kot doslej, bomo v Ljubljanskih mlekarnah izdelke proizvajali izključno iz slovenskega mleka in še naprej zagotavljali njihovo visoko kakovost. Oznaka »izbrana kakovost«, ki jo je mogoče videti na izdelkih, pa je le še dodatno jasno in prepoznavno zagotovilo, da je bil proizvod v celoti pridelan in predelan v Sloveniji, da je zajamčena najvišja kakovost ter da je proizvodnja pod rednim nadzorom, zato ji potrošnik lahko zaupa. Oznaka nam dodatno pomaga utrditi verodostojnost glede kakovosti, ki je naša prioriteta.

Koliko ste morali spremeniti svoje poslovne procese, da lahko zagotavljate Izbrano kakovost?

Vstop v shemo za nas v smislu proizvodnje ne pomeni nikakršnih sprememb, saj smo že do zdaj delovali v skladu z vsemi načeli, ki jih prinaša omenjena shema kakovosti. Seveda pa je vstop v shemo zahteval kar nekaj administrativnega dela, kot so na primer komunikacija z dobavitelji in medsebojno usklajevanje, prilagoditev dizajna embalaž za umestitev znaka »Izbrana kakovost«, s tem povezano preverjanje zalog za pravočasno uvedbo znaka na embalažo ter formalne postopke certifikacije.

Ali so prav vsi izdelki Ljubljanskih mlekarn nosilci znaka Izbrana kakovost?

Velika večina naših najbolj priljubljenih izdelkov, ki so namenjeni slovenskemu trgu in jih proizvajamo v Ljubljanskih mlekarnah, je označena z znakom Izbrana kakovost.

Ne moremo pa reči, da znak nosijo vsi naši izdelki, saj jih veliko proizvajamo za tuje trge, nekaj posameznih izdelkov (na primer bio jogurt) je dokupljenih, v našem asortimanu so tudi sladoledi iz sadnih kaš, ki ne morejo biti del sheme, saj to niso mlečni izdelki in podobno.

Vaši načrti so usmerjeni tudi v odkup in predelavo slovenskega ekomleka. Katere so prednosti ekološke pridelave?

Ekokmetijstvo zagotavlja trajnostno ohranjanje zdravja in neobremenjenosti površin, ekosistemov in ljudi, ki uživajo tako pridelano hrano. Gre za ohranjanje biološke rodovitnosti tal, sklenjen tokokrog hranil, do živali prijaznejšo oskrbo in življenjsko okolje, zaščito narave, varčevanje z energijo … Vse njive, na katerih pridelujejo krmo, morajo biti pod ekološko kontrolo. Pogoje za ekološko kmetovanje urejajo evropske uredbe in tudi nacionalna zakonodaja. Menedžment na kmetiji za oskrbo živali, kontrolo, pripravo in izračunavanja krmnih obrokov pa je enak.

Ali trenutna ponudba ustreza vašim pričakovanjem?

Idealno bi bilo, da bi vsak drugi dan odkupili 25.000 litrov ekomleka, kar je 4,5 milijona litrov na leto. To je glede na trenutno prirejo ekološkega mleka v Sloveniji velika številka, glede na neizkoriščene možnosti na prodajnem trgu pa prav gotovo ne. Trenutno ekomleko odkupujemo od devetih kmetov. Pojavljajo se novi, ki so še v obdobju preusmeritve v ekokmetovanje, v Ljubljanskih mlekarnah pa jih z dodatkom k ceni mleka podpiramo tudi v aktualnem dveletnem obdobju.

Je slovenski kupec pripravljen na domače eko mlečne izdelke? Kdaj jih lahko pričakujemo na policah?

Proizvodnjo ekoloških izdelkov bomo začeli takoj, ko bomo zbrali dovolj mleka za uspešno izvedbo predelave v končni izdelek. Poleg znaka  »ekološki« bodo ti izdelki nosili tudi znak izbrane kakovosti.

Kaj pomeni ekološka pridelava?

Pri ekološkem načinu kmetovanja je prepovedana uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti, zato praktično ni mogoče pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali živilih.

Kmetijske pridelke oz. živila, ki se tržijo v Sloveniji se mora označevati z enotno označbo ››ekološki‹‹ in to le potem, ko je bil kmetijski pridelek oziroma živilo pridelano oz. predelano v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 128/06, 21/07 in 37/07), Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES. Poleg označbe ››ekološki‹‹ se lahko uporabljajo tudi okrajšave kot sta „bio” in „eko”.

Pri označevanju kmetijskih pridelkov oz. živil je obvezna tudi uporaba evropskega logotipa.


Sorodni članki

Ste že slišali za seneno mleko?

Seneno mleko je posebna vrsta mleka, ki izvira iz kmetijske prakse, pri kateri krave niso krmljene s silažo. V poletnih mesecih se živali pasejo, pozimi pa se prehranjujejo predvsem s senom. Preberite, v čem so prednosti tovrstne pridelave in po…

Več...

Zakaj je dobro posegati po ekološki lokalni hrani?

Ekološka hrana ni zgolj še en „trend“ na področju prehranjevanja, temveč je dejansko nujen in nepogrešljiv temelj tako za zdravje sodobnega posameznika kot tudi za okolje in družbo kot celoto. Kadar ekološka hrana izvira iz lokalnega okolja, pa se njene…

Več...

Zmaga: ko poznaš kakovost in poreklo svojega mleka ali mlečnega izdelka

Sprehod med policami trgovin in izbor mleka in mlečnih izdelkov je za potrošnika pravi izziv. Kako veste, da je izdelek kakovosten? Odkar je slovenski mlečni sektor vključen v nacionalno shemo kakovosti živil, imenovano »izbrana kakovost«, je odločitev za potrošnike lažja.…

Več...

Želja po kakovostnem mleku ostaja enako živa kot nekoč

Babice pripovedujejo: nekoč so pastirji gnali živino na pašo, kmetje so krave zjutraj molzli ročno, mleko pa se je odkupovalo kar od okoliških kmetij. Pa danes? Skozi leta se je mlekarska panoga razvijala, molža in postopki predelave mleka so tehnološko…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem