Kakovost slovenskega mesa izvira iz tradicionalne reje in dobre krme za živali | Meso | Izbrana kakovost - Slovenija

Kakovost slovenskega mesa izvira iz tradicionalne reje in dobre krme za živali

Roman Žveglič izpostavlja, da je kakovost slovenskega mesa zagotovljena z voluminozno krmo za živali, tradicionalnim načinom prireje ter strogim nadzorom nad postopki pridelave in predelave.

Živinoreja je najpomembnejša kmetijska panoga v Sloveniji. Skrbni rejci s tradicionalnimi načini reje in kakovostno krmo za živali skupaj s predelovalci in trgovci skrbijo, da na naše mize pridejo meso in mesni izdelki visoke kakovosti. Takšna ponudba mesa je na policah trgovin označena z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Gre za izdelke iz nacionalne sheme »izbrana kakovost«, v okviru katere sta z neodvisnimi kontrolami zagotovljena višja kakovost mesa ter slovensko poreklo njegove pridelave in predelave.

Zaradi naravnih danosti in zgodovinskega razvoja kmetijskega sektorja se kar dve tretjini slovenskih kmetijskih gospodarstev ukvarjata z živinorejo, zlasti s prirejo govejega in perutninskega mesa. Naravne razmere namreč omejujejo možnosti izrabe travinja. Za primer, več kot 70 odstotkov kmetijskih zemljišč je na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, med njimi je kar 53 odstotkov gorskih območij. To pomeni, da je slovenska živinoreja manj intenzivna ter ima pozitivne učinke na okolje in razvoj podeželja. V povprečju prevladujejo manjše kmetije, na katerih kakovostno meso prirejajo na tradicionalni način.

O prednostih slovenske živinoreje, višji kakovosti slovenskega mesa in strogem sistemu nadzora smo se pogovarjali z Romanom Žvegličem, predsednikom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in predsednikom Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Kot pojasnjuje, ima slovenska živinoreja pomemben vpliv na razvoj podeželja in ohranjanje slovenske kulturne krajine. Kmetijska dejavnost namreč poskrbi za obdelane površine, ohranja značilen videz slovenskega podeželja, ki je del celovite podobe Slovenije kot zelene turistične destinacije, dopolnjuje turistično ponudbo ter tako krepi privlačnost za domače in tuje goste. Prav tako živinoreja omogoča stabilen dohodek številnim družinskim kmetijam in prispeva k ohranjanju delovnih mest na podeželju.

Narezano pečeno slovensko meso
Nakup kakovostnega lokalnega mesa je najboljša izbira za potrošnika, hkrati pa izkaz podpore rejcem in predelovalcem.

Slovensko meso je zaradi kakovosti zelo cenjeno pri tujih kupcih

Rejci mesa v Sloveniji v ospredje postavljajo dobrobit živali in njihovo hranjenje s kakovostno voluminozno krmo. Kot razlaga Roman Žveglič, to pomeni, da je večina krme sestavljena iz travinja. Poleg tega reja živali pri nas poteka dlje kot v državah z intenzivnejšim kmetijstvom: »Imamo tudi majhno obremenitev živali po hektarju, kar pomeni nižji ogljični odtis. Ravno zaradi omenjenih značilnosti slovenske živinoreje je kakovost našega mesa zelo visoka, slovensko meso pa je zato tudi zelo cenjeno pri tujih kupcih.«

Številni slovenski rejci, predelovalci mesa in trgovska podjetja so vključeni v shemo »izbrana kakovost«. Meso in mesni izdelki z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« morajo izpolnjevati predpisane zahteve za pridelavo in predelavo, zaradi katerih imajo potrošniki zagotovilo o kakovosti in sledljivosti mesa. V shemi so namreč opredeljene natančne zahteve glede krme, kratkih transportnih poti in zdravstvenega varstva živali. »Zahteve so pripravljene skladno s tem, da lahko slovenski kmet doma pridela čim več osnovne krme. Ključen pogoj sheme ‘izbrana kakovost’ je, da mora biti žival rojena in rejena v Sloveniji. Vsi postopki od pridelave do predelave mesa se odvijajo pri nas,« pojasnjuje naš sogovornik.

Nesporna kakovost mesa je v okviru sheme zagotovljena z rednimi in izrednimi presojami, ki so jih deležni tako pridelovalci kot predelovalci in trgovska podjetja. Nadzor poteka v dveh stopnjah. Prva je lastna ali notranja kontrola, ki jo izvajajo usposobljeni presojevalci, imenovani s strani nosilca certifikata. Druga stopnja nadzora je neodvisna zunanja kontrola, ki jo v obratih pridelovalcev in predelovalcev izvajajo neodvisne zunanje organizacije ali certifikacijski organi.

Roman Žveglič razlaga, da so rejci nadzorovani že na kmetiji: »Pregledujejo se krmni obroki in zaloge krme, nato je nadzorovan tudi zakol. Naj poudarim, da v Sloveniji nobena žival ne sme biti zaklana brez prisotnosti uradnega veterinarja, ki predstavlja še en dodaten nadzor ne samo nad mesom, ki je označeno z znakom ‘izbrana kakovost – Slovenija’, ampak tudi nad vsemi zaklanimi živalmi v Sloveniji, kar v tujini ni praksa.«

Z nakupom lokalnega mesa izkazujemo podporo rejcem

Nakup lokalnega mesa pomeni, da potrošnik dobi kakovostne in sveže izdelke iz lokalnega okolja. Tako prispeva k manjši porabi energije in zmanjšanju ogljičnega odtisa, saj ni potrebe po dolgem transportu mesa.

»Slovenija je majhna država in lahko rečemo, da je vsa živinoreja lokalna. Poleg tega je slovenska živinoreja okolju prijazna in ima nizek ogljični odtis, ki je nižji kot pri drugih deležnikih v gospodarstvu,« ocenjuje Roman Žveglič. Pri nakupu lokalnih živil je potrošnik tako tudi okoljsko odgovoren, saj so kratke transportne poti eden od pogojev za vstop v shemo »izbrana kakovost«.

Logotip IK
Znak »izbrana kakovost – Slovenija« označuje kakovostne izdelke, pridelane in predelane v Sloveniji.

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« je zaradi rednega nadzora dober smerokaz za potrošnike, ki želijo z izbiro mesa in mesnih izdelkov podpreti slovenske rejce in predelovalce mesa. »Nakup lokalnih živil, tudi mesa, je odgovorna izbira, z več vidikov. Potrošniki naj pri kupovanju mesa poiščejo znak ‘izbrana kakovost – Slovenija’, ki zagotavlja slovensko poreklo mesa,« poziva Roman Žveglič.

Vloga potrošnika je pomembna tudi z vidika izzivov, ki so danes prisotni na področju prireje mesa. Slovenske kmetije so majhne in težko konkurirajo večjim kmetijam v tujini, hkrati se tudi njihovo število manjša. Z opuščanjem kmetijske dejavnosti se zaraščajo obdelovalne površine, ki so nenadomestljiv vir za pridelavo hrane. Poleg tega naravne danosti kmetom omejujejo izbiro proizvodnih usmeritev in povišujejo stroške proizvodnje.

Pri nakupu ima zato izbira lokalnega mesa in mesnih izdelkov pomembno vlogo pri ohranjanju in razvoju slovenske živinoreje. Pridelovalci in predelovalci pa z izbiro kakovostne krme, skrbjo za živali in strogim nadzorom zagotavljajo visoko kakovost slovenskega mesa. »Potrošnik je tisti, ki z nakupom poplača prizadevanja vseh predhodnih členov v verigi, od kmeta in živilskopredelovalne industrije do trgovca. Bolj ko bo potrošnik v široki ponudbi izbiral lokalno meso, bolje bo za slovenskega kmeta, okolje in družbo na splošno. Predvsem pa bo zagotovljena večja prehranska varnost vseh nas,« zaključuje Roman Žveglič.

Slovenski rejci in predelovalci mesa v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo kampanjo s sloganom »Najboljše imamo doma«. Kampanja je pod okriljem nacionalnega projekta »Naša super hrana« namenjena ozaveščanju, da imamo v Sloveniji ponudbo kakovostnega govejega in perutninskega mesa. Potrošnikom je na voljo pestra ponudba lokalnega mesa, mesnih izdelkov in mesnih pripravkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Znak zagotavlja preverjeno kakovost: da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je bila celotna predelava mesa izvedena v Sloveniji, ves proces pa je bil izpostavljen dodatnim neodvisnim kontrolam.

Poseganje po izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni podporo slovenskim pridelovalcem, njihovim zadrugam in slovenski živilski industriji. Pri tem bodimo pozorni na uravnoteženo prehrano v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Naj bo slogan kampanje »Najboljše imamo doma« naše vodilo pri nakupih. 

Naše super meso - logotip

Sorodni članki

Piknik iz lokalnih sestavin

S pomladjo in toplejšimi dnevi se začenja sezona piknikov. Priporočamo, da izberete lokalne sestavine, ki vam zagotavljajo poln okus in hrano, bogato s hranili. Zbrali smo tudi nekaj receptov za okusne prigrizke. Na piknikih običajno kraljuje meso, zato je potrebno…

Več...

Kako veste, da je meso kakovostno? Po znaku v obliki zeleno-rjavega smeška!

Uživanje lokalnega mesa in mesnih izdelkov prispeva k razvoju mesnopredelovalne industrije in ima številne prednosti, vse od rejca do potrošnika.Kako pogosto se ob obloženi jedilni mizi vprašate, ali je posamezno živilo kakovostno? Ste kdaj pomislili, kako kot potrošnik sploh lahko…

Več...

Poznavanje porekla mesa je ključnega pomena

Prepoznati meso, ki je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji, je pri nas preprosto, saj ga označuje znak »izbrana kakovost - Slovenija«. V shemo, ki zagotavlja slovensko poreklo, kratke dobavne poti in sledljivost mesa, so vključeni številni slovenski rejci…

Več...

Klemen Janežič: »Meso slovenskega porekla je na policah trgovin moja prva izbira«

Obisk restavracije in uživanje ob kulinariki je priljubljena oblika druženja za številne ljudi. Ste se kot ljubitelj mesnih jedi kdaj vprašali, od kod izvira meso, ki so vam ga postregli v restavraciji? Številni gostinski obrati so prepoznali dodano vrednost živil,…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem