Kaj predstavlja projekt Naša super hrana

Projekt Naša super hrana poteka pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spodbuja potrošnike, da bi v svoji izbiri, raje kot po drugi, posegali po domači, lokalno pridelani hrani. Z namenom podpore slovenskega kmetijstva in večanja samooskrbe z Našo super hrano osvešča potrošnike o pomenu, ki ga predstavlja izbira domačih pridelkov.

Za okoljsko in zdravstveno osveščene potrošnike so vprašanja o izvoru in kakovosti hrane vse bolj pomembna. Zavest o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane tako v smislu kakovostne prehrane posameznika kot tudi vpliva na lokalno gospodarstvo je vedno višja.

Država si skupaj s pridelovalci in predelovalci slovenske hrane prizadeva, da bi se nenehno povečevale količine za nacionalno samooskrbo lokalno pridelane in predelane kakovostne in varne hrane. Navezanost domačega potrošnika na lokalno hrano posledično stabilizira lokalno pridelavo, kar pomeni tudi povečanje pridelave in predelave hrane.

Kako prepoznati lokalno? – Vzpostavljena je shema kakovosti.

Leta 2014 je bila vzpostavljena shema kakovosti, ki opredeljuje domačo, lokalno, v Sloveniji pridelano in predelano hrano. Izbrana kakovost s svojim simbolom na embalaži živil potrošnikom omogoča lažjo in hitrejšo prepoznavnost.

V shemo kakovosti lahko vstopijo pridelovalci in predelovalci hrane v tistih sektorjih, ki so k njej pristopili. Ti so določili in sprejeli sektorska pravila in specifikacijo (več), v kateri so določeni in opredeljeni standardi, s katerimi je zagotovljena kakovost živil.

Do maja 2019 so v shemo kakovosti pristopili sektorji:

Znak izbrana kakovost v posamičnem sektorju lahko pridobijo vsi:

  • pridelovalci oziroma rejci,
  • proizvajalci – torej predstavniki primarne in predelovalne industrije, ter tudi
  • ponudniki (na primer trgovci), ki izpolnjujejo zahteve iz specifikacije za posamezni sektor.

Predelovalna podjetja, ki proizvajajo izdelke in jih označijo z znakom Izbrana kakovost – Slovenija, lahko kupujejo surovino samo od pridelovalcev, ki so tudi certificirani.

Do maja 2019 so v shemo pristopili sektorji mesa (goveje in perutninsko meso), mleka (mleko in mlečni izdelki) ter sadja (sadje in predelani izdelki iz sadja), zato se znak lahko pojavlja le na živilih iz govejega ali perutninskega mesa, mleku, mlečnih izdelkih, sadju in izdelkih iz sadja. Oznako Izbrana kakovost lahko na embalaži svojih izdelkov uporabljajo le pridelovalci in predelovalci, ki so uspešno prestali preverjanje in nadzor certifikacijskih organov.

Javnomnenjska raziskava (marec 2019) potrjuje, da je znak Izbrana kakovost – Slovenija postal prepoznaven, kar 62 odstotkov anketirancev ga je že videlo, 42 odstotkov pa znaku prisoja lokalno poreklo živila (več o anketi, v kateri smo sicer preverjali odnos potrošnikov do ekološke hrane).

Spodbudno je, da v Sloveniji med potrošnike vse bolj prodira zavedanje, da s poseganjem po lokalni hrani dobijo zagotovilo, da taka hrana ni prepotovala na stotine kilometrov, da z nakupom lokalne hrane pomagajo lokalnim, domačim pridelovalcem in predelavi ter da s tem pripomorejo k ohranjanju delovnih mest.

Projekt Naša super hrana spodbuja uživanje lokalne hrane, podpira večanje samooskrbe s hrano v Sloveniji, spremlja in predstavlja dobre prakse, inovativne in drzne zgodbe na področju ponudbe lokalne hrane. Vsa hrana, ki je v Sloveniji pridelana in predelana, je LOKALNA HRANA, ker ima kratke dobavne verige in kratke transportne poti od vil do vilic, od njive do mize.


Sorodni članki

Tretji petek v novembru – dan slovenske hrane 2019

Osnovni namen dneva slovenske hrane in projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga letos praznujemo 15. novembra, je izobraževati in ozaveščati naše mlade in z njimi tudi širšo javnost o velikem pomenu uravnoteženega prehranjevanja. Redno zajtrkovanje v zdravi prehrani nosi zelo…

Več...

Reševanje hrane pred iztekom roka

Slovenija se uvršča med države, v katerih količina zavržene hrane iz leta v leto narašča. Eden pomembnih področij, kjer se tovrstna izguba lahko prepreči, je zmanjšanje zavržene hrane zaradi poteka roka uporabe v trgovinah. K reševanju tega problema so pristopili…

Več...

»Hrana je premalo spoštovana,« pravi ministrica dr. Aleksandra Pivec

Morda je res jeseni, ko obiramo plodove vloženega truda, pravi čas, da razmislimo tudi o kakovosti hrane, ki jo zaužijemo. Oktobra smo obeležili svetovni dan hrane, pred nami je tretji novembrski petek, dan slovenske hrane. Medtem ko občutimo obilje, nas…

Več...

Vam najbližja ekološka kmetija

Bralci nas pogosto sprašujete, katera je najboljša ekološka kmetija in kateri so ekološki certifikati, ki jim lahko zaupamo. Na portalu Naša super hrana se zavzemamo za boljše razumevanje oznak pri različnih shemah kakovosti, predvsem pa delujemo na področju ozaveščanja o…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem