Izbrana kakovost – Slovenija: oznaka za lokalno pridelano hrano višje kakovosti | Izbrana kakovost, Lokalno | Zgodbe o naši super hrani
Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!  Preberite več >

Izbrana kakovost – Slovenija: oznaka za lokalno pridelano hrano višje kakovosti

Anita Jakuš, predsednica Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov je predstavila prednosti označbe Izbrana kakovost – Slovenija, ki jo nosi kakovostna slovenska hrana. Poudarja, da so tako označena živila višje kakovosti in da je znak garancija, da je bilo živilo pridelano in predelano v Sloveniji.

 

Katera živila lahko nosijo znak Izbrana kakovost Slovenije in katere pogoje mora izpolnjevati tako označena hrana?

Živila iz sheme izbrana kakovost Slovenija so živila, ki so pridelana in predelana v Sloveniji v skladu s pogoji iz specifikacije. Gre za živila višje kakovosti, ki odstopajo od konvencionalne pridelave tako pri pridelavi, transportu, zlasti kratkih transportnih poteh, pogojih reje, skladiščenja, svežini pri mleku in mesu, upoštevajo dobrobit živali in druge pogoje, ki jih določi sektor sam. 

Posebne lastnosti kmetijskega pridelka in živila se lahko nanašajo na pridelavo oziroma predelavo oziroma kakovost osnovnih surovin, in sicer na:

 • sestavo kmetijskega pridelka ali živila ali
 • na okolju prijazno pridelavo ali
 • na kakovost surovin ali
 • na dobrobit živali ali
 • posebno zdravstveno varstvo živali ali
 • način krmljenja ali
 • kratke transportne poti ali
 • hitro predelavo surovin ali
 • čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Trenutno so v Sloveniji z znakom Izbrana kakovost – Slovenija označeni mleko in mlečni izdelki, goveje in perutninsko meso ter sadje. Gre za shemo, ki je določena v pravilniku in temelji na Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Omenjeni znak nosijo izdelki, ki so narejeni v skladu s potrjeno specifikacijo za posamezni sektor, za slednjo pogoje določi sektor, in so certificirani s strani neodvisne strokovne inštitucije. Certificiranje poteka vzdolž celotne verige od pridelovalca, predelovalca in če gre za nepredpakirano živilo tudi trgovine.

Če želite 100-odstotno slovensko poreklo, izberite mleko in mlečne izdelke, meso in mesne izdelke, sadje z nacionalnim znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, saj le ta znak zagotavlja, da je celoten postopek od pridelave in predelave vse do končnega potrošnika potekal v Sloveniji.

Pridelovalci in predelovalci morajo torej pri proizvodnji take hrane upoštevati določena pravila, upoštevanje teh pravil pa se redno preverja? Vključeni so v sisteme rednih kontrol, za katere poskrbi država?

Pridelovalci in predelovalci, ki se odločijo, da bodo pridelovali oziroma predelovali izdelke označene s shemo Izbrana kakovost Slovenija, se morajo najprej certificirati. Da lahko vstopijo v certificiranje, morajo izpolnjevati pogoje iz specifikacije, ki za posamezne sektorje določa pogoje pridelave in predelave ter izvor surovine, ki jih določi sektor. Pridelovalci in predelovalci se lahko certificirajo posamično ali skupinsko. V kolikor gre za skupinsko certificiranje, se najprej vzpostavi notranja kontrola, potem pa zunanja neodvisna organizacija – pooblačeni certifikacijski organ preveri izpolnjevanje pogojev in dodeli certifikat, ki je podlaga za uporabo znaka Izbrana kakovost. Ti certifikati se tudi redno preverjajo. Pridelovalci in predelovalci morajo kot imetniki certifikata vseskozi zagotavljati, da pridelujejo ali predelujejo živila v skladu s sprejeto specifikacijo.

Kako pa potrošnik lahko zaupa, da je neka hrana, ki nosi ta znak, res slovenskega porekla? Kdo nam to garantira?

Vsak, ki se odloči, da bo vstopil v shemo Izbrana kakovost – Slovenija, mora izpolnjevati pogoje pridelave in predelave skladno s specifikacijo, ki jo oblikuje sektor in je potrjena tudi s strani EU. Vsak se mora certificirati, kar pomeni, da zunanja neodvisna organizacija preverja izpolnjevanje pogojev iz specifikacije in podeli ali odvzame certifikat. Živila, označena z znakom Izbrana kakovost, pomenijo višjo kakovost, pomenijo, da je živilo pridelano in predelano v Sloveniji, da ima redne kontrole pridelovalcev, predelovalcev in trgovcev s strani neodvisnih organizacij, če izpolnjujejo zahteve iz specifikacije, ter pomeni zaupanja vredno shemo. Za shemo Izbrana kakovost – Slovenija stoji celoten sistem kontrol in nadzora. Določeni pa so tudi posebni pogoji.

Katere so glavne prednosti, ki jih ta znak oziroma tako označena hrana prinaša potrošniku?  

Živilo, označeno z oznako Izbrana kakovost, je slovenskega izvora. Živilo zagotavlja višjo kakovost, skladno s potrjeno specifikacijo. Je kontrolirano in certificirano pri pridelovalcu, predelovalcu in v trgovini. Za potrošnika je najkrajše sporočilo to, da ima z nakupom tega živila zagotovilo, da je bil izdelek pridelan in predelan v Sloveniji, da je redno kontroliran in certificiran s strani neodvisnih organizacij ter da je narejen v skladu s potrjeno specifikacijo, ki zagotavlja višjo kakovost od običajno zahtevane. Z nakupom živil, označenih z znakom Izbrana kakovost – Slovenija potrošnik kupuje lokalno, zagotavlja domačo pridelavo in predelavo, ohranja delovna mesta, kmetijsko pridelavo in predelavo, poseljeno in obdelano podeželje, urejeno krajino, tradicijo, navade ter običaje. Tako prispeva tudi k zagotavljanju samooskrbe prebivalcev Slovenije in k prehranski varnosti države ter omogoča razvoj tudi drugim dejavnostim na podeželju.

Koliko živil na policah že nosi ta znak? Katere skupine živil so trenutno že lahko označene z znakom Izbrana kakovost – Slovenija?

Teh živil je kar precej, in sicer so to mleko in mlečni izdelki, meso govedi, meso prašičev, perutnina, sadje. Želimo si, da bi v shemo Izbrana kakovost vstopili tudi sektorji zelenjave, žit, medu, vina in oljk. Interes med zelenjadarji je velik, je pa potrebnih veliko naporov, da se sektor med sabo uskladi glede pravil specifikacije pridelave.

Lahko pri posamezni skupini živil poleg lokalnega porekla poveste glavno prednost, zaradi katere je živilo, označeno z znakom Izbrana kakovost, tudi nekoliko nadstandardne kakovosti?

Za mleko in mlečne izdelke razlikujemo shemo Izbrana kakovost Slovenija in shemo Izbrana kakovost Slovenija z dodatkom kmečki.

Surovo kravje mleko, ki je kontrolirano pri pridelovalcu mleka, vsebuje največ 80.000 SŠMO/ml.

Od prevzema iz zbiralnice do sprejema v predelovalni obrat lahko mine največ 15 ur.

Za IK Slovenija kmečki velja, da je mleko za predelavo iz lastne kmetije ali dokupljeno od največ 15 kmetij z območja v radiusu do 25 km. Siri so proizvedeni iz surovega mleka. Fermentirani izdelki so proizvedeni iz nehomogeniziranega mleka.

Za meso in mesne izdelke iz sheme Izbrana kakovost – Slovenija

Krmni obrok za goveda mora vsebovati več kot 50 % voluminozne krme, preračunano na SS (suho snov). Izjema so teleta do 6 mesecev starosti, kjer je delež voluminozne krme lahko manjši od 50 % (voluminozna krma po volji).

Kratke transportne poti: transport živih živali do klavnice je dovoljen v radiju do največ 200 km, kar manj obremenjuje okolje.

Čas transporta živali ne sme biti daljši od 8 ur, kar zagotavlja svežino in kakovost. Zdravstveno varstvo: pri individualnem zdravljenju živali z antibiotiki se predpisana karenčna doba podaljša za 5 dni. Določa tudi posebne pogoje trženja mesa z oznako Izbrana kakovost – Slovenija.

Priprava krmil mora biti v registriranih mešalnicah, pri čemer se upoštevajo določila sheme (prepoved krmil, ki so na negativni listi, prepoved krmil živalskega izvora; uravnoteženost krmnih obrokov). Za vsak kos mesa je znano, kje je bilo pridelano in kje predelano. Zagotovljeni sta transparentnost in sledljivost porekla mesa od izvora do potrošnika.

Za sadje iz sheme Izbrana kakovost – Slovenija

Z odločitvijo za sadje z oznako Izbrana kakovost ste lahko prepričani, da izbirate sadje, ki je doseglo nadstandardne kakovostne kriterije. Ena izmed pomembnih zahtev je, da sadje ob spravilu dosega optimalno zrelost, zaradi česar je posledično tudi polnejšega okusa. Označbo »Izbrana kakovost – Slovenija« smejo uporabljati izključno certificirani pridelovalci in predelovalci sadja, pri katerih sta pridelava in predelava dodatno nadzorovani s strani neodvisnega certifikacijskega organa.

Pomembno je, da je ima sadje:

 • optimalno zrelost;
 • kratke dobavne poti;
 • posebna pravila pri gnojenju in vnosu čistega dušika v tla;
 • določen herbicidni pas.

Seznam vseh certificiranih proizvajalcev v shemi kakovosti izbrana kakovost se nahaja na tej povezavo pod naslovom Izbrana kakovost.

Preberite tudi:


Sorodni članki

V shemo »Izbrana kakovost« uspešno vstopil tudi sektor drobnice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdilo specifikacijo za meso drobnice in mesne izdelke iz mesa drobnice z označbo »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave Slovenija. S tem je v shemo »izbrana kakovost«, poleg sektorjev govejega, prašičjega in perutninskega…

Več...

Le znak »izbrana kakovost – Slovenija« vam zagotavlja 100 odstotno slovensko mleko

Ste vedeli, da napis »proizvedeno v Sloveniji« na mleku in mlečnih izdelkih še ne zagotavlja, da je tudi osnovna surovina, torej mleko, slovenska? Kraj izvora surovine (od kod mleko dejansko prihaja) je namreč prostovoljna navedba. Če želite 100‑odstotno slovensko poreklo,…

Več...

Zakaj izbrati sadje z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

Z nakupom sadja z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pridelovalci in predelovalci potrošniku jamčijo, da je bilo sadje v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. Znak odraža visoko kakovost in zagotavlja redni nadzor proizvodnje, zato lahko potrošniki pričakujejo kakovostno sadje…

Več...

Naj bo meso izbrane kakovosti tudi na jedilnikih slovenskih vrtcev

Kakovostno meso je izrednega pomena za zdrav razvoj in rast otrok. Otroci v Vrtcu Radovljica uživajo meso in mesne izdelke slovenskega porekla, ki ima pridobljen certifikat »izbrana kakovost«, kar pomeni, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji. Otroci…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem