IZBRAN ZNAK »IZBRANA KAKOVOST«

Nov znak bo označeval kakovostne slovenske proizvode

Ministrstvo za kmetijstvo (v nadaljevanju MKO) je zaključilo javni natečaj za zbiranje predlogov uradnega znaka za novo shemo kakovosti »izbrana kakovost«. Z novim znakom kakovosti želimo potrošniku olajšati prepoznavanje kakovostnih slovenskih proizvodov, proizvajalcem pa omogočiti, da se vključijo v zaupanja vreden sistem, ki ima veljavo na trgu.

Strokovna žirija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo in okolje, je izmed 32 prispelih, formalno popolnih prijav izbrala znak, ki ga je pripravila agencija Votan komunikacije.

Avtor Aleš Strajnar opisuje oblikovanje znaka: »Rjava in zelena barva izražata usmerjenost v naravno, iz slovenske zemlje. Izbrana tipografija vsebuje efekt naravnega odtisa, kar da znaku bolj organski videz. Znak je oblikovan tako, da predstavlja »smeškota«, ki asociira na zadovoljstvo ob nakupu, zapis Slovenija pa je postavljen tako, da odigra vlogo nasmeha. Znak dobro funkcionira tudi pri minimalni velikosti.«

Dr. Maja Makovec Brenčič iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in prorektorica Univerze v Ljubljani, članica strokovne žirije za izbor znaka »Izbrana kakovost« je odločitev žirije komentirala tako: »Zmagovalni znak »smeško« je bil izbran zaradi čistosti, sporočilnosti in sprejemljivosti na izvedbeni ravni. Znak je geografsko neobremenjen in deluje kot črka Q. Kar 80% predlogov, ki so prispeli na natečaj, je bilo namreč vsebinsko preveč kompleksnih, “polnih”, tudi težje izvedljivih. Ker je znak namenjen široki javnosti, je bilo pri izboru še posebej pomembno, da je forma znaka preprosta in da si jo potrošnik lahko hitro zapomni. Žirija se je tako odločila za sodoben znak, ki nakazuje na zadovoljstvo ob nakupu in izraža pozitiven naboj, hkrati pa je izvedbeno in promocijsko dobro uporabljiv zaradi svoje grafične enostavnosti in čistosti. Namen znaka je, da zgradi zgodbo o izbrani kakovosti, ki bo postala pomembnejša kot znak sam ter na ta način informira in ozavešča potrošnike o pomenu certifikata izbrane kakovosti.«

Spodbuda, ki jo slovenskim prehranskim proizvodom poslej prinaša nov znak temelji na zadovoljstvu (nasmehu), zatorej tudi nov rek:

PRIDELANO/ REJENO IN PREDELANO V SLOVENIJI, IZBRANO Z NASMEHOM.

Enotna označba označuje slovenske prehranske proizvode izbrane kakovosti in prinaša pridelovalcem, rejcem  ter predelovalcem večjo prepoznavnost na trgu, potrošniku pa olajša izbiro kakovostnih slovenskih proizvodov. 

Zakaj novi znak?

Slovenski prehranski proizvodi trenutno nimajo enotne označbe in komunikacije za nastop na trgu, ki bi potrošnika na enoten način nagovarjala, da naj poseže po hrani, ki je pridelana/rejena in predelana v Sloveniji. Z novim znakom želimo uveljaviti shemo, ki bo slovenskim proizvodom omogočila razlikovalno vrednost na osnovi kakovosti in znane države pridelave/reje in predelave. MKO želi z uvedbo novega znaka doseči, da bodo kakovostni slovenski prehranski proizvodi enotno označeni in jih bo tako potrošnik lažje prepoznal.

Bistvo zgodbe je v tem, da bodo proizvodi, ki bodo označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, prinašali potrošnikom zagotovljeno pridelavo/rejo in predelavo v Slovenijiin višjo kakovost, kar posledično vpliva tudi na povezovanje slovenskega prehranskega proizvoda z vrednotami, kot so: zdravje, zaupanje, pristnost okusov, varovanje okolja, varnost in kakovost, kar je pogosto podkrepljeno s tradicijo, dediščino in domačnostjo.

Z znakom potrošniku sporočamo značilnosti »izbrane kakovosti«. Znak »izbrana kakovost – Slovenija« mora postati krovni znak kakovostnih, v Sloveniji pridelanih/rejenih in predelanih prehranskih proizvodov. Znak mora z leti dobiti vlogo povezovalnega elementa različnih proizvodov s skupno jedrno značilnostjo.

MKO bo na nacionalnem nivoju izvajalo tudi promocijo uradnega znaka »Izbrana kakovost – Slovenija«. Zaradi predvidene znatne promocije znaka MKO ocenjuje, da bodo slovenski prehranski proizvodi, označeni s tem znakom, skozi leta pridobili dodatno vrednost in ugled med potrošniki. Znak »Izbrana kakovost – Slovenja« bo postal osrednji prepoznavni znak kakovosti slovenske hrane, podobno kot je v Avstriji AMA Gütesiegel, v Franciji Label Rouge, na Bavarskem Geprüfte Qualität – Bayern.

Kdo lahko dobi zaščitni znak?

MKO je že pripravilo zakonodajni okvir nove sheme kakovosti, na podlagi katere bodo živila lahko pridobila znak. Namenjena bo kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnostmi, ki se bodo morale nanašati na dva ključna elementa: na način pridelave ali predelave ali kakovost osnovnih surovin ter na znano jamčenje države, kjer je bila izvedena pridelava/reja in predelava osnovne surovine.

Pripravljen je že osnutek Pravilnika o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«, ki ga bo dopolnil izbrani znak. Takoj, ko bo Evropska komisija pravilnik potrdila, bo MKO pričelo obravnavati prve vloge specifikacij. Te specifikacije za določen proizvod ali sektor bodo pripravile reprezentativne skupine posameznega sektorja in bodo predstavljale pravila igre, katerih se bodo morali proizvajalci držati za pridobitev certifikata in s tem znaka.

V specifikacije bodo vključene zahteve glede pridelave, predelave ali kakovosti osnovnih surovin za določen sektor. Kriteriji, zastavljeni v specifikaciji, bodo po potrditvi s strani MKO obvezujoči za vse proizvajalce, ki bodo želeli vstopiti v shemo kakovosti.

Znak bo lahko uporabljal vsak pridelovalec/rejec ali predelovalec, ki bo izpolnjeval vse pogoje iz predpisane specifikacije za izdelek in bo pridobil certifikat.

Shema »Izbrana kakovost« bo potrošniku zagotavljala, da izdelek dosega posebne kakovostne parametre ali posebne načine pridelave, reje ali predelave. Ime Slovenija v znaku bo potrošniku zagotavljal, da je proizvod pridelan/rejen in predelan v Sloveniji.


Sorodni članki

Priročnik za zmanjševanje zavržkov v gospodinjstvih, javnih in izobraževalnih ustanovah, pri gostincih in trgovcih

Proizvodnja hrane se bo do leta 2050 morala povečati za 70 %, da bi zadovoljila potrebe naraščajočega števila prebivalstva, po drugi strani pa globalno zavržemo tretjino vse pridelane hrane. Po nekaterih podatkih ima zavržena hrana celo večji vpliv na podnebne…

Več...

V poletje z domačim sladoledom

Poletje in sladoled običajno prideta v paru. Najdemo ga praktično v vsaki slovenski trgovini. Kot pri vseh živilih je tudi pri izbiri sladoleda na koncu pomembna kakovost osnovnih surovin. In ko iščemo sladoled, primeren za vegana, alergika, človeka z laktozno…

Več...

Kaj jesti poleti?

Prehranskih navodil za konfekcijsko najbolj občutljiv del leta je vsako leto na pretek, a kaj nam pravzaprav sporoča poletje? Višja povprečna temperatura pomeni obremenitev za telo in hidracija je naša prva skrb. Vroči dnevi običajno zmanjšajo tek, telo pa nas…

Več...

Znebimo se polžev z ekološkimi metodami

Pregovorno počasnim polžem zelenjava na našem vrtu hitro tekne – dajmo jim nekaj dni in pojedli bodo vse, kar smo posadili. Že veste, kako jih učinkovito odgnati?Kjer je vlaga, tam so polži. Po naših vrtovih se plazijo podnevi in ponoči,…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem