Izberite odlično!

Slovenska hrana je varna in kakovostna, zato želimo povečati zaupanje slovenskega potrošnika v lokalno hrano. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si želimo, da bi se količine pri nas pridelane in predelane kakovostne in varne hrane za nacionalno samooskrbo nenehno povečevale.

V okviru dolgoročne kampanje »Naša super hrana« se je te dni začel prvi val promocije lokalno pridelane in predelane hrane. Po zgledu sosednjih držav je nacionalna promocija zelo učinkovit ukrep pomoči lokalnim proizvajalcem hrane in živilski industriji. Prizadevanja za nacionalno promocijo oziroma sprejem ustreznega zakona in zagon celotnega sistema promocije kmetijstva in živilskega sektorja v Sloveniji sicer potekajo že od leta 2008 in še prej. Lansko leto je bilo uspešno končano delo v sektorju mleka in mesa, ki sta kot prva vstopila v shemo, pripravljajo pa se še drugi sektorji.

Ključni cilj promocijskih aktivnosti je, da bo slovenski potrošnik v prihodnje še v večjem obsegu kupoval proizvode lokalnih kmetov in živilskih podjetij.

»Kakovost v Sloveniji pridelane in predelane hrane je plod znanja, izkušenj in pridnih rok kmetov in zaposlenih v živilskih podjetjih. Promocija kmetijskih in živilskih pridelkov ter sheme »izbrana kakovost« je priložnost, da s skupnim trudom in sredstvi upravičimo in utrdimo zaupanje slovenskega potrošnika v domačo hrano. S tem krepimo naše gospodarstvo in kmetijstvo ter ohranjamo podeželje in čistejše okolje za nas ter naše rodove,« je povedala gospa Anka Miklavič Lipušček, predsednica Upravnega odbora Zbornice slovenskih kmetijskih in živilskih podjetij ter direktorica mlekarne Planika.

Gre za prvo promocijsko akcijo, v kateri se povezujejo tako pridelovalci in predelovalci obeh sektorjev kot tudi država. Za promocijo vsi prispevajo tudi sredstva. Pridelovalci in predelovalci mleka ter govejega in perutninskega mesa bodo predvidoma prispevali dobrih 258.000 evrov ter država do 575.000 evrov.

S komunikacijskimi sporočili bomo med potrošniki povečevali prepoznavnost zaščitnega znaka »Izbrana kakovost – Slovenija« ter poudarjali prednosti mleka ter govejega in perutninskega mesa, ki so označeni s tem znakom. Ta potrošnikom zagotavlja, da je proizvod pridelan oziroma rejen in predelan v Sloveniji, da je višje kakovosti in da ga dodatno nadzorujejo neodvisni certifikacijski organi.

Poleg tega bodo potrošniki informirani tudi o prehranskih koristih uravnoteženega uživanja mleka in mesa ter o dobrobiti lokalno pridelanih prehranskih proizvodov

Za namen promocije je bila vzpostavljena nova nacionalna shema kakovosti in izbran zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija«, ki ga je v dolgotrajnem postopku odobrila tudi Evropska komisija. Gre torej za večletno delo celotnega sektorja kmetijstva in živilstva ter države. Promocijske dejavnosti pa se bodo v prihodnjih letih še krepile tudi glede na vstop drugih sektorjev v sistem promocije.

Izbrana kakovost – Slovenija

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Zaščitni znak je namenjen označevanju kmetijskih pridelkov in proizvodov in temu, da potrošnik dobi informacijo za nakupno odločitev za proizvode nadstandardne in sledljive kakovosti ter nadzor nad temi živili. Uporabljajo ga lahko samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci, ki so od imenovanih certifikacijskih organovpridobili certifikat o skladnosti kmetijskega pridelka in živila s potrjeno specifikacijo za sveže (goveje in perutninsko) meso za mleko in mlečne izdelke .

Označba je namenjena označevanju kmetijskih pridelkov in živil iz sektorjev pridelave in predelave mleka, pridelave in predelave mesa, prva dva sektorja sta v shemi že od leta 2016, v prihodnosti pa še sektorjem pridelave in predelave sadja, pridelave in predelave vrtnin, pridelave in predelave žit, pridelave in predelave oljnic, pridelave in predelave grozdja ter pridelave medu.

Za zasnovo in izvedbo nacionalne promocijske kampanje o lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodih za celotno štiriletno obdobje (od jeseni 2016 do konca junija 2019) je predvidenih do 3 milijone evrov. Ali bo vrednost celotne večletne kampanje dosegla to višino, bo znano leta 2019, ko se bo kampanja končala. Za prvi del kampanje je bilo od novembra lani do konca januarja letos že namenjenih 510.000 evrov. Promocijske aktivnosti kampanje, ki jih pripravi na javnem razpisu izbrana agencija, pregleda in potrdi ali zavrne Svet za promocijo, ki je sestavljen iz celotnega sektorja kmetijstva in živilstva. Pri pripravi kampanje za promocijo obeh sektorjev sta aktivno sodelovala oba sektorja, tako pri oblikovanju vsebin kot tudi strategije in taktike komuniciranja in oglaševanja, odločitve pa sprejema in izvajanje nadzoruje Svet za promocijo. Zbrani prispevek sektorjev se porablja namensko izključno za promocijo zadevnega sektorja (npr. sredstva zbrana v sektorju mleka se porablja izključno za promocijo mleka in mlečnih proizvodov).

Izberite odlično!
Ocenite stran


Sorodni članki

OBVESTILO - Sektor sadja mora plačevati prispevek za promocijo s 1.1.2019

Na podlagi objavljenega Naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljvosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU (Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21.12.2018), se s 1.1.2019 začne plačevati prispevek v sektorju sadja za programsko obdobje od 1.1.2018…

Več...

Med je zdrav!

slika vir: Čebelarska zveza Slovenije Za naše prednike je med predstavljal edino sladilo še pred začetkom industrijske proizvodnje sladkorja. Sodi med 10 najpogosteje potvorjenih živil, zato je pomembno, da ga poznamo. Danes v svetu poznamo več kot 300 vrst medu. Veliko…

Več...

Kislo zelje utrjuje našo moč

Za nami je veseli december, ki ima veliko posebnosti: v njem kar trije dobri možje nosijo darila in dobrote, je mesec najkrajših dni v letu, ko nam odpornost nekoliko zaniha, hkrati pa je to mesec številnih praznovanj. S prijatelji in…

Več...

OBVESTILO o ustavitvi plačila prispevka za promocijo v sektorjih MESO in MLEKO

Ustavitev plačila prispevka v sektorju MESA s 1.1.2019 Ustavitev plačila prispevka v sektorju MLEKA s 1.1.2019

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem