Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >

Ekološko mleko – v čem je drugačno?

Ekološko mleko postaja med potrošniki vse bolj zaželeno. Maja Kalan, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah, je spregovorila o predelavi ekološkega mleka, razlikah v primerjavi s konvencionalnim mlekom ter o pomenu ekološke pridelave in predelave. V Ljubljanskih mlekarnah mleka ne uvažajo, temveč odkupujejo 100-odstotno slovensko mleko. Potrošniki lahko ekološke izdelke prepoznajo po zelenem evropskem znaku za Ekološko živilo.

Od kod prihaja ekološko mleko v vaš obrat?

Ekološko mleko odkupujemo izključno od slovenskih ekoloških kmetov iz različnih delov države. Surovega mleka v Ljubljanskih mlekarnah za predelavo v mlečne izdelke ne uvažamo – ne ekološkega ne konvencionalnega. Odkupujemo torej 100-odstotno slovensko mleko, pri tem je ekološkega 1,6 milijona litrov na leto. Odkupujemo ga od 28 dobaviteljev, ki že imajo certifikat, še 7 jih je v obdobju preusmeritve za prehod s konvencionalne na ekološko prirejo.

Maja Kalan, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah

Zakaj ste se odločili za slovensko mleko in ali ga je sploh dovolj glede na povpraševanje?

Slovenska surovina je strateška usmeritev. Slovenija je ne nazadnje 130-odstotno samooskrbna z mlekom, zato je logično, da tudi ekološko mleko kupujemo od slovenskih kmetov. Glede na povpraševanje bi si želeli bistveno večje količine ekološkega mleka. Kot mlekarna smo se celo zavezali, da bi do konca leta 2020 odkupili 5 milijonov litrov na leto, a za zdaj v Sloveniji ni dovolj rejcev, da bi to količino zagotovili. Se pa skoraj vsak mesec za proces prehoda na ekološko kmetovanje odloči kakšen dodaten rejec, kar je dober znak.  

Ali so potrošniki kaj skeptični, če gre v resnici za ekološko surovino? Kako se lahko prepričajo, da je surovina res ekološko pridelana?

Potrošnik ekološko živilo prepozna po zelenem evropskem znaku za Ekološko živilo. Pripis »Kmetijstvo Slovenija« pa je dodatna informacija kupcu, da gre za lokalni ekološki proizvod. Kot proizvajalec lahko svoja ekološka živila označujemo na osnovi veljavnega certifikata, ki ga izda pooblaščena kontrolna organizacija. Z našimi dobavitelji, gre za kmetijske zadruge, imamo sklenjene pogodbe, s katerimi se zadruga zaveže, da redno preverja zapisnike certifikacijskih hiš. Izdajatelji certifikata namreč kmeta na terenu, se pravi na njegovi kmetiji, preverjajo najmanj enkrat letno, napovedano ali nenapovedano.

Kako se predelava ekološkega mleka razlikuje od predelave navadnega mleka in mlečnih izdelkov?

Ker gre pri mlečnih izdelkih za relativno enostavne izdelke z majhnih številom sestavin, je bistvena razlika v osnovni surovini: surovem mleku. Razlika med surovim mlekom z ekološke mlečne kmetije in konvencionalne mlečne kmetije je v krmi živine in povečani skrbi za dobrobit živali. Vsa krma, s katero se hranijo živali na ekoloških kmetijah, mora biti pridelana brez pesticidov in gnojil mineralnega izvora. Zato se tudi prehod na ekološko kmetovanje ne more zgoditi čez noč: vse površine, na katerih se krma pridela, se morajo očistiti mineralnih gnojil in pesticidov, kar lahko traja dve leti. Kar se tiče živali ekološka reja pomeni, da jim mora kmet zagotoviti več prostora v hlevu, njihovo prehranjevanje pa večino leta temelji na paši. Krave na ekološki mlečni kmetiji več časa preživijo na prostem in imajo tako zagotovljenega več gibanja. Pri predelavi tega mleka v izdelek, na primer v jogurt ali skuto, pa mora biti zagotovljena ločena proizvodna linija. Seveda skladno z zakonodajo ekološki izdelki ne smejo vsebovati umetnih sladil, stabilizatorjev, konzervansov, ojačevalcev okusa, barvil in podobno, vendar pa jih pri izdelkih, kot sta skuta ali jogurt, ne uporabljamo ne pri konvencionalnih ne pri ekoloških različicah.

Kako pri vas poteka predelava ekološkega mleka?

Ekološko mleko na kmetijah pobirajo vozila s cisternami, ki so posebej označena in so namenjena izključno prevozu ekološkega mleka. To mleko je sprejeto v posebno posodo tudi v predelovalnem obratu, torej je sprejeto ločeno od konvencionalnega mleka. Prav tako je predelano na ločeni proizvodnji liniji, ki je v tistem trenutku namenjena izključno predelavi ekološkega mleka.

Ekološko - Kmetijstvo Slovenija

Kako pa je potrošnik lahko prepričan, da v trgovini resnično kupuje ekološko mleko? Kaj mu zagotavlja Ekološki zeleni znak s pripisom Kmetijstvo Slovenije? 

Znak je zagotovilo, da je mlečni izdelek, ki ga drži v rokah, pridelan na ekološki kmetiji. Je zagotovilo, da sta tako kmet kot mlekarna redno preverjana s strani certifikacijske hiše, ki na terenu ugotavlja skladnost s pravili, ki jih določata ekološka pridelava in predelava. Na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo se nahaja tudi evidenca certifikatov ekološkega kmetijstva z iskalnikom. Vsak potrošnik lahko v iskalnik vpiše priimek kmeta ali naziv proizvajalca in tako pregleda certifikat, ugotovi, katera pooblaščena kontrolna organizacija nosilca nadzoruje in do kdaj je veljaven.

Cena ekološkega mleka je nekoliko višja. Ali prej opisana dodana vrednost upravičuje višje cene ekoloških živil?

Ekološko mleko dobimo z ekološko pridelavo, ki spoštuje osnovna načela naravi in okolju prijaznega kmetovanja. Temelj ekološkega kmetijstva je ohranjanje in spoštovanje narave, ekološko pridelano hrano pa lahko umestimo v najvišji kakovostni razred. Celoten proces ekološkega kmetovanja pripomore k varovanju okolja (tal, vode in zraka) ter k ohranitvi biotske raznovrstnosti. Ekološka prireja je nekoliko manj intenzivna, obenem pa mlekarna kot odkupovalec ekološkim kmetom nudi višjo odkupno ceno surovega mleka – to velja tudi za kmetije, ki so približno dve leti v fazi preusmeritve in še nimajo ekološkega certifikata. Višjo ceno tako utemeljuje dodana vrednost ne le izdelka, pač pa v širšem družbenem smislu.

Preberite tudi:


Sorodni članki

Po mleko in mlečne izdelke iz naše bližine h kmetu ali kar v trgovino

Potrošniki z vsakodnevnimi nakupnimi odločitvami krojimo svojo prehransko prihodnost.V preteklosti so se na mizi velikokrat znašli domača skuta, žganci z okusnim mlekom in ocvirkovo zabelo ali pa denimo močnik, ki si ga je družina privoščila iz ene sklede. Ljudje so…

Več...

Če želimo lokalno, izberimo živilo z oznako »kmečki«

Začelo se je z nakupom ene koze leta 1991 in željo pridelovati mleko za svoje otroke. Danes Irena Orešnik s pomočjo družinskih članov na svoji ekološki kmetiji pridela približno 40.000 litrov mleka. Iz njega v Sirarstvu Orešnik izdelujejo jogurte, skuto…

Več...

Zmaga: ko poznaš kakovost in poreklo svojega mleka ali mlečnega izdelka

Sprehod med policami trgovin in izbor mleka in mlečnih izdelkov je za potrošnika pravi izziv. Kako veste, da je izdelek kakovosten? Odkar je slovenski mlečni sektor vključen v nacionalno shemo kakovosti živil, imenovano »izbrana kakovost«, je odločitev za potrošnike lažja.…

Več...

Želja po kakovostnem mleku ostaja enako živa kot nekoč

Maja Kalan Pongrac: »Naš glavni namen je potrošniku dostaviti varno in kakovostno živilo, zato uporabljamo različne postopke obdelave mleka.« Babice pripovedujejo: nekoč so pastirji gnali živino na pašo, kmetje so krave zjutraj molzli ročno, mleko pa se je odkupovalo kar…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem