O shemi izbrana kakovost

V poučni risanki kmetovalec Jože predstavljamo razloge, zakaj je dobro, da je vstopil v shem kakovosti “izbrana kakovost” in označil svoje proizvode.

Vse o shemi in vstopu v promocijo ter koristih pa najdete na spodnjih straneh.

 

Shema izbrana kakovost

Da bi slovenski potrošnik lažje prepoznal lokalne kakovostne proizvode, je Slovenija vzpostavila novo shemo kakovosti »izbrana kakovost«. Ta potrošniku zagotavlja, da je označen kmetijski in živilski proizvod: višje kakovosti, poleg nadzora…

Več...

  Različne variante znaka

  Shema »izbrana kakovost« se glede na državo pridelave, reje in predelave osnovne surovine proizvoda in pridobljenega certifikata lahko trži z dvema zaščitnima znakoma: 1.  Če je proizvod pridelan in predelan…

  Več...

   Prednosti vstopa v shemo

   Pred vstopom v shemo kakovosti mora vsak pridelovalec oziroma predelovalec v okviru svoje proizvodnje oceniti prednosti in obveznosti, ki jih prinaša uporaba zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« in za…

   Več...

    Specifikacija za shemo

    SPECIFIKACIJA je uradni dokument, ki za posamezen sektor natančno določa posebne lastnosti kmetijskih in živilskih proizvodov oziroma zahteve glede njihovega načina pridelave, predelave ali kakovosti osnovnih surovin ter določa državo pridelave/reje in predelave osnovnih…

    Več...

     Pridobitev certifikata

     Pri vstopi v shemo »Izbrana kakovost-Slovenija« je za kmete in živilsko industrijo pomembno:razumevanje specifikacije in parametrov oz. posebnih lastnosti proizvodov, ki jih mora zagotavljati pridelovalec oziroma predelovalec v svojem proizvodnem procesu,zagotavljanje…

     Več...

      Povračilo stroškov certificiranja

      Ukrep M3.1 – Možnosti povračila stroškov certificiranja v obliki nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 Certificiranje sicer pomeni dodatne letne stroške kontrole, vendar pa bodo nosilci kmetijskih gospodarstev…

      Več...

       Materiali za trženje

         Informativni letaki o prednostih označenih mlečnih in mesnih izdelkov

       Več...
        Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v vaši regiji ter v celotni Sloveniji?
        Ostani na tekočem